Асноўная інфармацыяГульцыСтадыён
 Iнфармацыя аб гульцах КУЗБАСС
 Імя Узр СЗ Мат Кід Гол Пер +/- ШХ К-Б Г-Б А-Б
 Afanasiy Bezuglov 25 339 8 10 0 3 -5 2 0 0 0  
 Viktor Westerlund 36 339 6 3 0 0 1 2 0 0 0  
 Andrey Kashitsyn 26 288 7 12 1 1 1 4 0 0 0  
 Denis Afinogenov 27 336 8 17 1 0 -8 0 0 0 0  
 Stepan Pugach 26 272 4 10 0 0 -4 0 0 0 0  
 Pavel Pereymov 26 297 8 7 1 0 -2 8 0 0 0  
 Matthieu Favre 35 297 6 8 0 0 -3 4 0 0 0  
 Filipp Gorokhovnikov 27 273 6 11 1 1 1 4 0 0 0  
 Valentin Korobanov 26 307 8 13 0 2 1 0 0 0 0  
 Alexey Finashkin 25 293 6 5 0 1 -1 6 0 0 0  
 Nikolay Batogov 27 324 7 0 0 0 0 0 171 16 90.6  
 Konstantin Markovskikh 25 255 1 1 0 1 1 0 0 0 0  
 Zakhar Kholdeev 26 313 5 13 1 1 0 0 0 0 0  
 Leontiy Vleev 26 274 1 0 0 0 0 0 13 2 84.6  
 Vasiliy Glazachev 25 325 8 10 1 1 0 4 0 0 0  
 Maksim Timushkin  Zraneny 25 308 7 11 1 0 -3 4 0 0 0  
 Rashit Titov 25 326 7 18 1 2 -3 2 0 0 0  
 Egor Bezzubikov 25 337 8 32 5 2 -5 0 0 0 0  
 Ulvis Vecgrāvis 34 343 7 8 0 1 0 0 0 0 0  
 Mikhail Obrosimov 27 261 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexey Tsyganenko 27 322 8 7 0 0 -3 0 0 0 0  
 Alexey Lazarenko 27 319 7 3 0 2 -4 2 0 0 0  
 Evgeniy Fradkin 27 318 7 10 0 0 -2 4 0 0 0  
 Alexander Gonimedov 27 300 8 14 1 0 -4 0 0 0 0  
 Anatoliy Turov 26 329 3 7 0 1 -1 0 0 0 0  
 Anatoliy Vovkogonov 25 291 2 0 0 0 0 0 32 6 81.2  
 Gerasim Dmitrichev 25 327 8 4 0 0 -4 0 0 0 0  

Заданні Свет