Basic infoPlayersStadium
 Information about players Kyiv Batmans (ПТН ПНХ)
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Egor Chyzhevskiy 17 57 7 13 1 2 -3 4 0 0 0  
 Ivan Morguk 20 204 6 15 2 0 -4 6 0 0 0  
 Kirill Mykitin 21 170 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ruslan Fedorov 20 204 6 4 0 2 -4 6 0 0 0  
 Anykiy Yakovlev 18 90 7 10 0 0 -5 0 0 0 0  
 Orest Tyhomyrov 23 210 7 2 0 2 -3 0 0 0 0  
 Volodymyr Nebaba 21 215 7 0 0 0 -3 2 0 0 0  
 Stepan Zaplyuisvichka 19 148 6 6 2 0 -4 4 0 0 0  
 Oleksandr Lopatenko 23 286 7 7 1 0 -5 0 0 0 0  
 Illya Starovoytov 21 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Palladiy Scheludko 22 265 6 0 0 0 0 0 209 17 91.9  
 Volodymyr Mykhalkov 18 109 6 13 0 2 -4 0 0 0 0  
 Viktor Sartan 25 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Natan Ozerov 18 97 7 11 0 0 -5 4 0 0 0  
 Barry Theodoric 19 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valeriy Zadyraka 19 124 1 0 0 0 0 0 47 7 85.1  
 Orest Sukhenko 18 128 6 11 0 1 -4 2 0 0 0  
 Oleksiy Zapykhay 22 206 7 2 2 0 -3 0 0 0 0  
 Dražen Oštarić 23 233 1 1 0 0 0 2 0 0 0  
 Sinésio Bessa 22 224 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Harm Holman 24 256 1 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Ostap Zavizion 19 129 7 3 0 0 -3 0 0 0 0  
 Sergiy Babynov 24 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valeriy Porokhovschikov 25 312 7 11 0 0 -5 0 0 0 0  
 Yuriy Stoyan 21 181 1 1 0 0 0 2 0 0 0  
 Albert Rybalchuk 21 233 7 13 0 0 -5 2 0 0 0  

TOP LEAGUES