Basic infoPlayersStadium
 Information about players Kyiv Batmans (ПТН ПНХ)
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Ivan Morguk 18 117 10 38 3 1 -12 8 0 0 0  
 Ringolds Blaumanis 24 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kirill Mykitin 19 108 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ruslan Fedorov 18 115 10 13 0 0 -8 2 0 0 0  
 Orest Tyhomyrov 21 159 10 5 0 3 -7 0 0 0 0  
 Kiryla Rabushenka 26 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Volodymyr Nebaba 19 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleksandr Lopatenko 21 216 8 26 3 0 -5 2 0 0 0  
 Illya Starovoytov 19 132 10 8 1 0 -7 0 0 0 0  
 Palladiy Scheludko 20 201 10 0 0 0 0 0 363 38 89.5  
 Viktor Sartan 23 231 10 6 0 1 -7 0 0 0 0  
 Oleksiy Zapykhay 20 150 10 4 0 0 -7 4 0 0 0  
 Dražen Oštarić 21 179 10 8 0 3 -7 8 0 0 0  
 Otar Schugol 25 307 10 5 2 0 -7 0 0 0 0  
 Sinésio Bessa 20 158 10 7 1 0 -10 4 0 0 0  
 Harm Holman 22 198 10 8 0 0 -7 2 0 0 0  
 Sergiy Babynov 22 223 10 34 0 3 -11 6 0 0 0  
 Brandon Johnston 22 186 2 0 0 0 -3 2 0 0 0  
 Valeriy Porokhovschikov 23 248 10 16 0 1 -12 0 0 0 0  
 Yuriy Stoyan 19 123 10 4 0 0 -7 0 0 0 0  
 Albert Rybalchuk 19 166 10 11 0 1 -12 8 0 0 0  

TOP LEAGUES