Basic infoPlayersStadium
 Information about players Kyiv Batmans (ПТН ПНХ)
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Egor Chyzhevskiy 17 88 30 28 3 2 -16 10 0 0 0  
 Ivan Morguk 20 229 25 63 7 4 -30 18 0 0 0  
 Kirill Mykitin 21 193 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ruslan Fedorov 20 239 27 27 0 7 -33 12 0 0 0  
 Anykiy Yakovlev 18 123 30 45 2 1 -20 10 0 0 0  
 Orest Tyhomyrov 23 235 30 21 0 5 -15 8 0 0 0  
 Volodymyr Nebaba 21 243 30 24 0 0 -14 6 0 0 0  
 Stepan Zaplyuisvichka 19 180 25 48 6 4 -31 14 0 0 0  
 Oleksandr Lopatenko 23 313 30 37 5 1 -20 4 0 0 0  
 Illya Starovoytov 21 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Palladiy Scheludko 22 290 25 0 0 0 0 0 879 82 90.7  
 Volodymyr Mykhalkov 18 144 25 66 4 2 -33 2 0 0 0  
 Viktor Sartan 25 307 5 8 3 0 -6 0 0 0 0  
 Yaromyr Aleksyuk 17 77 6 7 0 0 0 8 0 0 0  
 Natan Ozerov 18 132 30 31 0 4 -20 8 0 0 0  
 Barry Theodoric 19 136 2 2 0 0 -4 0 0 0 0  
 Valeriy Zadyraka 19 156 5 0 0 0 0 0 214 33 84.6  
 Orest Sukhenko 18 169 29 30 0 4 -36 12 0 0 0  
 Oleksiy Zapykhay 22 227 12 3 2 0 -5 0 0 0 0  
 Dražen Oštarić 23 256 6 6 0 1 -6 2 0 0 0  
 Sinésio Bessa 22 253 10 11 1 1 -7 4 0 0 0  
 Harm Holman 24 279 2 3 1 0 1 2 0 0 0  
 Ostap Zavizion 19 154 19 11 2 0 -11 2 0 0 0  
 Lev Korotkov 17 66 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yuriy Stoyan 21 203 1 1 0 0 0 2 0 0 0  
 Albert Rybalchuk 21 259 29 46 0 3 -20 2 0 0 0  
 Ruslan Khrystiyanyn 18 97 0 0 0 0 0 0 0 0  

Assignments World