Basic infoPlayersStadium
 Information about players Kyiv Batmans (ПТН ПНХ)
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Ivan Morguk 19 162 11 14 1 0 -21 0 0 0 0  
 Ringolds Blaumanis 25 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kirill Mykitin 20 144 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ruslan Fedorov 19 161 11 13 0 1 -13 2 0 0 0  
 Orest Tyhomyrov 22 187 11 10 0 1 -5 2 0 0 0  
 Volodymyr Nebaba 20 184 3 1 0 0 -7 0 0 0 0  
 Stepan Zaplyuisvichka 18 103 11 14 1 1 -21 4 0 0 0  
 Oleksandr Lopatenko 22 255 11 15 1 1 -2 6 0 0 0  
 Illya Starovoytov 20 173 11 5 1 0 -7 0 0 0 0  
 Palladiy Scheludko 21 238 11 0 0 0 0 0 463 39 91.6  
 Volodymyr Mykhalkov 17 67 11 13 1 0 -20 16 0 0 0  
 Viktor Sartan 24 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valeriy Zadyraka 18 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Orest Sukhenko  Zraneny 17 90 8 3 0 1 -14 4 0 0 0  
 Oleksiy Zapykhay 21 180 11 4 0 0 -7 2 0 0 0  
 Dražen Oštarić 22 209 11 6 0 2 -7 0 0 0 0  
 Otar Schugol 26 327 11 17 3 0 -2 0 0 0 0  
 Sinésio Bessa 21 194 11 6 1 0 -7 4 0 0 0  
 Harm Holman 23 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sergiy Babynov 23 259 11 7 0 3 -2 0 0 0 0  
 Brandon Johnston 23 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valeriy Porokhovschikov 24 284 11 28 0 1 -2 0 0 0 0  
 Yuriy Stoyan 20 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Albert Rybalchuk 20 205 11 17 0 2 -12 2 0 0 0  

Assignments World