Basic infoPlayersStadium
 Information about players Kyiv Batmans (ПТН ПНХ)
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Ivan Morguk 17 81 15 47 1 3 -20 10 0 0 0  
 Ringolds Blaumanis 23 231 3 2 0 1 -3 0 0 0 0  
 Kirill Mykitin 18 80 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ruslan Fedorov 17 84 17 10 0 2 -15 8 0 0 0  
 Orest Tyhomyrov 20 138 20 9 0 1 -44 4 0 0 0  
 Kiryla Rabushenka 25 270 2 0 0 0 0 0 98 9 90.8  
 Volodymyr Nebaba 18 112 13 4 0 1 -11 0 0 0 0  
 Oleksandr Lopatenko 20 193 20 54 3 3 -25 22 0 0 0  
 Illya Starovoytov 18 101 13 3 0 0 -36 14 0 0 0  
 Palladiy Scheludko 19 170 20 0 0 0 -2 4 685 105 84.7  
 Viktor Sartan 22 207 20 14 2 0 -18 0 0 0 0  
 Oleksiy Zapykhay 19 124 20 5 0 0 -45 10 0 0 0  
 Dražen Oštarić 20 157 20 12 0 1 -45 6 0 0 0  
 Otar Schugol 24 286 19 9 1 1 -39 0 0 0 0  
 Sinésio Bessa 19 127 20 16 2 0 -23 10 0 0 0  
 Harm Holman 21 175 20 9 0 0 -23 0 0 0 0  
 Sergiy Babynov  Zraneny 21 202 14 31 1 0 -28 2 0 0 0  
 Brandon Johnston 21 165 6 3 0 0 -7 2 0 0 0  
 Valeriy Porokhovschikov 22 222 20 23 0 4 -27 2 0 0 0  
 Yuriy Stoyan 18 91 8 2 0 0 -10 0 0 0 0  
 Albert Rybalchuk 18 134 18 28 0 4 -24 12 0 0 0  

Assignments World