Basic infoPlayersStadium
 Information about players KuzBears
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Valentin Perepechin 22 58 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anatoliy Zakharin 21 55 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leonid Stupnikov 21 88 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Boris Vadimov  Zraneny 25 83 29 0 0 0 0 0 1231 189 84.6  
 Elisey Parukhin 24 55 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yaroslav Pekishev 24 88 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Maksim Rybnikov 22 63 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikhail Nazar 21 44 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Semen Shebanov 26 59 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleg Gashunin 23 86 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleg Nekislov 21 59 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ildar Fedonin 25 95 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vyacheslav Demyanenko 23 52 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleg Timosin 21 51 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Ergakov 26 86 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Igor Talalaev 25 115 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexey Khristolyubov 26 71 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anatoliy Vydrin 23 77 29 29 0 1 -69 0 0 0 0  
 Ilnaz Davidenko 24 81 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Taras Shadrin 26 162 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexander Rusinovich 25 68 30 16 0 0 -74 6 0 0 0  
 Alexander Sharshavin 24 73 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ayrat Lashchilin 26 62 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sergey Grechanikov 22 46 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vladimir Kozlyuk 25 59 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fedot Agrinenko 24 70 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ilya Cherenkov 26 85 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valeriy Sudovtsev 21 44 27 12 0 0 -66 10 0 0 0  
 Gavriil Yakhnovskiy 22 59 30 25 0 1 -46 4 0 0 0  
 Vyacheslav Mindlin 21 61 30 28 0 4 -43 6 0 0 0  
 Anatoliy Polovinkin 25 70 30 39 5 1 -46 4 0 0 0  
 Elisey Levchakov 22 70 30 23 3 1 -70 14 0 0 0  
 Evgeniy Shchedrin 25 76 28 0 0 3 -70 14 55 4 92.7  
 Ivan Bityutskiy 24 81 30 47 0 3 -43 2 0 0 0  
 Fedor Trotsko 21 59 30 20 1 1 -46 4 0 0 0  
 Ivan Nazaretskiy 26 116 30 33 5 0 -52 16 0 0 0  
 Viktor Grippenko 21 57 30 24 0 0 -54 2 0 0 0  
 Valeriy Polumordvinov 21 52 30 38 0 3 -54 2 0 0 0  
 Nikolay Nedosekin 21 49 30 18 0 3 -54 4 0 0 0  
 Vyacheslav Medovartsev 25 86 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikhail Bychkov 26 63 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valentin Yurinskiy 23 94 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Artemiy Adamenko 26 62 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anton Stankevich 26 89 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Artem Parukhin 26 65 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vyacheslav Yaryzhkin 23 74 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sidor Klubykov 21 54 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bogdan Moseychuk 25 92 2 0 0 0 -6 0 0 0 0  
 Zakhar Egorochkin 22 69 30 19 0 0 -55 0 0 0 0  
 Alexander Kropachev 21 48 5 7 0 0 -7 0 0 0 0  

Assignments World