Basic infoPlayersStadium
 Information about players KuzBears
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Alexander Kokoshev 23 89 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Urmantsev 24 132 7 3 0 0 -9 2 0 0 0  
 Leonid Koshel 20 58 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Havránek 30 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leonid Treshkov 21 77 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Isak Hakala 20 165 6 14 3 1 -6 0 0 0 0  
 Filip Filo 30 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Josef Drozd 30 249 6 10 0 1 -6 0 0 0 0  
 Rolands Demidovs 30 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Demeter Palaščák 29 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Samuli Romanoff 23 181 6 0 0 0 0 0 229 25 89.1  
 Afanasiy Gonoshikhin 23 126 7 5 0 0 -10 2 0 0 0  
 Anatoliy Chembartsev  Zraneny 25 154 5 7 0 0 -9 4 0 0 0  
 Lev Vargasov 23 135 7 6 0 0 -12 0 0 0 0  
 Ayrat Borovikovskiy 22 95 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Viktor Slabchenko 22 110 6 3 0 0 -7 0 0 0 0  
 Pavel Sukhoparov 22 75 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Konstantin Tyulin 20 58 2 3 0 0 -3 0 0 0 0  
 Igor Nagornov 24 91 7 7 0 0 -9 2 0 0 0  
 Oleg Kaybyshev 25 98 1 0 0 0 0 0 5 3 40  
 Petr Platunov 20 66 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anton Balakin 24 84 7 2 0 1 -9 0 0 0 0  
 Valentin Duchovny 23 68 1 0 0 0 0 0 33 5 84.8  
 Viktor Ryabyshkin 20 127 6 4 0 0 -8 0 0 0 0  
 Daniil Osin 25 86 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexey Kuzovkov 25 130 6 7 0 1 -9 0 0 0 0  
 Evdokim Zharikov 24 102 7 8 0 1 -12 2 0 0 0  
 Mikhail Bubnov 20 58 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fedor Klenov 24 127 4 0 0 0 -5 0 0 0 0  
 Arkadiy Voynov 24 98 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nikita Sadchikov 21 63 7 2 0 0 -10 0 0 0 0  
 Egor Mozzhukhin  Zraneny 21 81 7 4 1 0 -9 0 0 0 0  
 Konstantin Argamakov 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Artur Grabovskiy 25 130 7 17 2 2 -10 4 0 0 0  
 Anton Nikanorov 21 93 0 0 0 0 0 0 0 0  
 David Zalygin 25 92 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anton Pryakhin 20 60 1 1 0 0 -2 0 0 0 0