Basic infoPlayersStadium
 Information about players KuzBears
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Valentin Perepechin 22 58 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anatoliy Zakharin 21 55 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leonid Stupnikov 21 88 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Boris Vadimov 25 83 3 0 0 0 0 0 150 20 86.7  
 Elisey Parukhin 24 55 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yaroslav Pekishev 24 88 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Maksim Rybnikov 22 63 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikhail Nazar 21 44 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Semen Shebanov 26 59 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleg Gashunin 23 86 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleg Nekislov 21 59 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ildar Fedonin 25 95 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vyacheslav Demyanenko 23 52 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleg Timosin 21 51 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Ergakov 26 86 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Igor Talalaev 25 115 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexey Khristolyubov 26 71 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anatoliy Vydrin 23 74 3 1 0 0 -7 0 0 0 0  
 Ilnaz Davidenko 24 81 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Taras Shadrin 26 162 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexander Rusinovich 25 68 3 0 0 0 -7 0 0 0 0  
 Alexander Sharshavin 24 73 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ayrat Lashchilin 26 62 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sergey Grechanikov 22 46 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vladimir Kozlyuk 25 59 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fedot Agrinenko 24 70 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ilya Cherenkov 26 85 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valeriy Sudovtsev 21 43 3 1 0 0 -7 0 0 0 0  
 Gavriil Yakhnovskiy 22 58 3 1 0 0 -7 2 0 0 0  
 Vyacheslav Mindlin 21 59 3 6 0 0 -8 2 0 0 0  
 Anatoliy Polovinkin 25 70 3 4 0 0 -8 2 0 0 0  
 Elisey Levchakov 22 68 3 1 0 0 -6 4 0 0 0  
 Evgeniy Shchedrin 25 76 2 0 0 0 -4 0 0 0 0  
 Ivan Bityutskiy 24 81 3 2 0 0 -8 0 0 0 0  
 Fedor Trotsko 21 56 3 1 0 0 -9 0 0 0 0  
 Ivan Nazaretskiy 26 116 3 1 0 0 -6 2 0 0 0  
 Viktor Grippenko 21 55 3 0 0 0 -4 2 0 0 0  
 Valeriy Polumordvinov 21 49 3 3 0 0 -4 0 0 0 0  
 Nikolay Nedosekin 21 48 3 0 0 0 -4 0 0 0 0  
 Vyacheslav Medovartsev 25 86 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikhail Bychkov 26 63 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valentin Yurinskiy 23 94 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Artemiy Adamenko 26 62 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anton Stankevich 26 89 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Artem Parukhin 26 65 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vyacheslav Yaryzhkin 23 74 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sidor Klubykov 21 54 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bogdan Moseychuk 25 92 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zakhar Egorochkin 22 67 3 1 0 0 -4 0 0 0 0  
 Alexander Kropachev 21 48 1 1 0 0 -2 0 0 0 0  

Assignments World