Informations de baseJoueursCalendrier
JOUEURS - Équipe nationale Russie
 Nom Âge IA PJ Tir B A +/- TC BC % Eff
 Ruslan Argentovskiy (Zraneny 2)  19 198 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Nikolaenko  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Toropov (Zraneny 2)  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Elisey Pereymov  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Azov  19 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Pskovitinov  19 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Lupov  19 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Damir Baranulkin  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Andrey Fedyshin  19 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 Eduard Glukhikh  19 240 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Kulaev  19 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Baklin  19 231 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pavel Katanskiy  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Tukhtamyshev  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilya Belykh  19 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Bukolov  19 201 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Pakhmutov  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Bocharkov (Zraneny 1)  19 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Polevoy  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Ostolopov  19 230 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Shalimov  19 191 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rustam Klimushev  19 224 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikita Karpov  19 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Gusev (Zraneny 2)  19 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Ryabinin  19 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Puzik  19 228 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Chernyatin  19 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Aleshonkov  19 204 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Fazilov  19 205 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Liapin (Zraneny 3)  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Kudreyavtsev  19 225 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kirill Sashenkov  19 207 0 0 0 0 0 0 0 0

MEILLEUR GÉRANT