Ten temat jest zamknięty.
 Zasady posługiwania się forum
 Strona: 1
15:19:24, 01.05.08

Na forum zabronione jest:
- znieważanie innych użytkowników,
- grożenie innym użytkownikom,
- używanie przekleństw i słów uznanych za nie kulturalne,
- dyskusja na temat kar i decyzji podjętych przez GMów lub MODeratorów. Jeśli nie zgadasz się decyzją GMa lub MODeratora kontaktuj się z nim za pomocą systemu poczty wewnętrznej lub zewnętrznej,
- reklamowanie zawodników będących na liście transferowej. Do tego celu służy specjalne forum nazwane Transfers,
- szukanie innych menadżerów do rozegrania spotkania towarzyskiego. W tym celu należy skorzystać ze specjalnego forum zwanego Friendly matches,
- używanie znaków specjalnych, podkreśleń, pogrubień, pisma pochyłego w celu promocji swojej osoby lub też treści danego wątku,
- spamowanie, tworzenie wielu wiadomości z tą samą treścią,
- używanie na forum innego języka niż polski lub angielski (wyjątkiem są języki uznane w danym kraju za powszechnie zrozumiałe),
- umieszczanie wiadomości nakłaniających do łamania prawa lub reklamujących przestępstwa,
-reklamowanie innych gier typu – menadżer online z wyjątkiem tych, które uzyskały akceptację icko.


 Strona: 1