Informação BásicaJogadoresCalendário
JOGADORES - Seleção Nacional Rússia
 Nome Idade IH Jog Rem Gol Ass +/- R-G G-G P-G
 Ruslan Argentovskiy  19 175 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Nikolaenko  19 167 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Toropov  19 178 0 0 0 0 0 0 0 0
 Elisey Pereymov  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Azov  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Pskovitinov  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Lupov  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Damir Baranulkin  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Andrey Fedyshin  19 172 0 0 0 0 0 0 0 0
 Eduard Glukhikh  19 206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Kulaev  19 177 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Baklin  19 201 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pavel Katanskiy  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Tukhtamyshev  19 177 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilya Belykh  19 188 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Bukolov  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Pakhmutov  19 169 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Bocharkov  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Polevoy  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Ostolopov  19 201 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Shalimov  19 163 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rustam Klimushev  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikita Karpov  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Gusev  19 188 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Ryabinin  19 190 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Puzik  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Chernyatin  19 176 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Aleshonkov  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Fazilov  19 177 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Kudreyavtsev  19 191 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kirill Sashenkov  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0

TOP LIGAS