Manager
 Lag   
 Hemland  
 Prestationer
 Registrerad:  

Uppdrag Världen