Асноўная інфармацыяГульцыСтадыён
 Iнфармацыя аб гульцах HC Snow Leopards***
 Імя Узр СЗ Мат Кід Гол Пер +/- ШХ К-Б Г-Б А-Б
 Tymon Borisovets 28 389 6 5 0 0 -4 2 0 0 0  
 Dmytro Gavryk 30 457 8 54 9 3 13 4 0 0 0  
 Yuriy Ubyivovk 23 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yuriy German 23 289 8 15 0 3 1 2 0 0 0  
 Makar Koval 25 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Evgen Bortnyk 29 422 8 27 1 17 12 2 0 0 0  
 Volodymyr Omelchenko 19 146 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kirill Khnykalo 23 259 2 2 0 0 -1 2 0 0 0  
 Danylo Marynenko 24 345 6 5 0 0 -2 0 0 0 0  
 Mikhaylo Gnytko 26 452 8 0 0 0 0 0 185 16 91.4  
 Roman Repnev 22 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Roman Osmachko 23 319 2 3 0 0 -2 6 0 0 0  
 Mirko Rohrbach 33 446 7 21 3 4 4 2 0 0 0  
 Elvydas Basalykas 20 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleksiy Boikov 19 165 2 5 0 1 1 0 0 0 0  
 Mārcis Deksnis 30 456 8 33 6 3 7 4 0 0 0  
 Yuliy Kratenko 19 144 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Venyamyn Kovalenko 18 115 2 1 0 0 1 0 0 0 0  
 Vitaliy Nedylko 32 434 8 12 0 3 7 6 0 0 0  
 Oleksiy Rudnyk 27 355 5 1 0 0 -4 0 0 0 0  
 Lukáš Vácha 33 505 8 19 0 7 6 2 0 0 0  
 Philemon Syrenko 27 373 4 6 0 0 -2 0 0 0 0  
 Myroslav Rusol 30 387 8 6 0 1 13 8 0 0 0  
 Yuriy Zapryagay 23 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Natan Filimonov 19 153 2 4 1 0 1 0 0 0 0  
 Taras Shakhov 21 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leontiy Kuchmasov 33 420 8 28 13 2 14 0 0 0 0  
 Etienne Picard 31 422 8 15 0 7 14 4 0 0 0  
 Adam Rudnev 30 483 8 38 6 2 4 16 0 0 0  
 Leonid Podoprygora 21 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Demyd Kalitvintsev 20 195 1 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Zynoviy Yakushin 18 108 0 0 0 0 0 0 0 0  

ЛЕПШЫЯ ЛІГІ