Зайсці ў каманду
Асноўная інфармацыяГульцыСтадыён
 Iнфармацыя аб гульцах КУЗБАСС
 Імя Узр СЗ Мат Кід Гол Пер +/- ШХ К-Б Г-Б А-Б
 Alexandros Becker 33 388  3 13 3 0 1 2 0 0 0  
 Andrey Kashitsyn 29 304  3 5 2 0 4 2 0 0 0  
 Denis Afinogenov 30 351  5 8 2 3 10 0 0 0 0  
 Stepan Pugach 29 274  3 1 0 1 3 2 0 0 0  
 František Tvrdý 36 296  2 6 4 1 6 0 0 0 0  
 Filipp Gorokhovnikov 30 289  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valentin Korobanov 29 310  2 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexey Finashkin 28 311  2 10 3 1 0 0 0 0 0  
 Nikolay Batogov 30 339  5 0 0 3 1 0 40 5 87.5  
 Zakhar Kholdeev 29 333  2 4 0 0 0 2 0 0 0  
 Vasiliy Glazachev 28 350  2 0 0 1 1 4 0 0 0  
 Maksim Timushkin 28 330  5 18 2 6 4 0 0 0 0  
 Rashit Titov 28 345  5 14 4 0 6 0 0 0 0  
 Egor Bezzubikov 28 349  5 27 2 4 1 12 0 0 0  
 Ulvis Vecgrāvis 37 200  5 6 0 1 1 2 0 0 0  
 Alexey Tsyganenko  Zraneny 30 316  3 1 0 3 7 4 0 0 0  
 Alexey Lazarenko 30 332  5 10 0 6 5 2 0 0 0  
 Alexander Gonimedov 30 314  5 8 2 1 8 0 0 0 0  
 Anatoliy Turov 29 350  5 6 0 1 2 0 0 0 0  
 Anatoliy Vovkogonov 28 313  3 0 0 0 0 0 73 5 93.2  
 Gerasim Dmitrichev 28 352  5 9 0 2 2 0 0 0 0  
 Maksim Mokshantsev 20 135  3 4 1 1 2 0 0 0 0  
 Gleb Barabanshchikov 20 108  0 0 0 0 0 0 0 0  

Рэйтынг МЭНЭДЖЭРАЎ