Bulgarian National Team Requirements
 Страница: 1
18:18:14, 22.09.08

National team Bulgaria

21y: AI>150 , EXP>50, Potential>=65
22y: AI>175 , EXP>70, Potential>=59
23y: AI>200 , EXP>90, Potential>=53

24y: AI>240 , EXP>140, Potential>=47
25y: AI>260 , EXP>160, Potential>=41
26y: AI>280 , EXP>180, Potential>=35
27y: AI>300 , EXP>200, Potential>=29

28y: AI>300 , EXP>220, Potential>=24
29y: AI>300 , EXP>240, Potential>=18
30y: AI>300 , EXP=255, Potential>=6
31y: AI>300 , EXP=255, Potential>=6
32y: AI>300 , EXP=255, Potential=6

If you have such players, please send me HA mail. 10x.

09:56:14, 11.01.15

18:18:14, 22.09.08 National team Bulgaria

21y: AI>150 , EXP>50, Potential>=65
22y: AI>175 , EXP>70, Potential>=59
23y: AI>200 , EXP>90, Potential>=53

24y: AI>240 , EXP>140, Potential>=47
25y: AI>260 , EXP>160, Potential>=41
26y: AI>280 , EXP>180, Potential>=35
27y: AI>300 , EXP>200, Potential>=29

28y: AI>300 , EXP>220, Potential>=24
29y: AI>300 , EXP>240, Potential>=18
30y: AI>300 , EXP=255, Potential>=6
31y: AI>300 , EXP=255, Potential>=6
32y: AI>300 , EXP=255, Potential=6

If you have such players, please send me HA mail. 10x.

Съобщението беше изтрито

Egorys
13:37:55, 14.05.18

Greetings to all! I'm the coach of the National team.
If you have a player ready to play in the national team, please email me at HA mail.

I have maintained a base of all players since I was 17.
I track their progress and opportunities to get to the national team.

I will be glad if you take an active part in this.


*******************
Добре дошли на всички! Аз съм треньор на Националния отбор.
Ако имате играч, готов да играе в националния отбор, моля, пишете ми на HA поща.

Аз водя база на всички играчи, започвайки от 17 години. Следя тяхното развитие и възможности, за да попадне в националния отбор.

Ще се радвам, ако приемете в този активно участие.


 Страница: 1