Влез в играта

Състав
Начин на задаване на формации и резерви
Възможно е да създадете и настроите формациите в прозореца Формации. Настройката на вратари в прозореца Формации, горната част на страницата, в секцията Вратари - след натискане на бутона "Добави" ще избирате от лист с всички играчи, тези, които смятате да поставите като вратар. След това ще маркирате този играч чрез инициалите "GOA" . След това с натискане на бутона "Създай" всички вратари ще бъдат добавени във вашия състав. Сега трябва да зададете приоритет. Спрямо него вратарите ще бъдат поставяни в състава за мача като първи или втори вратар. Приоритета се настройва с промяна на цифрата до вратаря в колоната "Прио" и го потвъдете с натискане на бутона "Промени". Играчът с най-висока стойност ще бъде избран като първивратар и обратно. Останалите играчи с по-нисък приоритет ще играят в мача само в случай че някой от играчите с по-висок приоритет е контузен . Например: имате трима вратари с приоритети 3,2 and 1. Мач ще играе вратаря с приоритет 3 и втория номиниран ще бъде вратар с приоритет 2. В случай на контузия на играч с приоритет 3, играчът с приоритет 2 автоматично ще бъде ще стане първи вратар в мача а този с приоритет 1 ще бъде втори вратар.

След това ще трябва да настройте своите формации. В прозореца Формации има специално място, където можете да проверявате, променяте и създавате своите линии. След натискане на бутона Добави, листът с всички играчи ще се появи. Задължително е да изберете всички 5 играча във всяка формации от този лист. Задължително е да изберете център (C), дясно и ляво крило (RW, LW) и десен и ляв защитник (RD, LD). Сега трябва да натиснете бутона "Създай" и следващ прозорец ще се появи. Тук можете да напишете име на своята формация и да зададете нейния приоритет. Натиснете бутона "Следва" и ще видите тази формация в списъка. По този начин вие ще избирате всички линии - можете да създадете най-много 26. След това трябва да нагласите приоритета, както направихте и с вратарите си. Въпреки че може да създадете 26 до четири формации ще играят в мача (тези с най-висок приоритет).

Формации и вратари. Можете да ги включвате и изключвате с чавката в колоната Аct. Играч (формация), който е изключен, или играч (формация), който не може да бъде използван в мача е отбелязан в сиво. Всяка промяна трябва да бъде потвърдена с натискане на бутона "Промени".

Следващата настройка се отнася за смените. Промяната се прави в менюто Формации, подменюто смени. Можете да изберете смяна за център, крило и защитник. Новата резерва ще бъде добавена след натискане на бутона Добави в съответното подменю. По подобен начин както избирате вратаря си е възможно да изберете до 12 резерви за всички позиции най-много. След това всичко ще бъде показано в списъка с резервите. Трябва да им зададете ниво на приоритет отново. Резервата с най-високо ниво на приоритет първа ще замени контузения играч . Как работи системата за резервите? Много просто. Ако някой отпадне от формацията и не може да играе(контузия или мач с националния отбор) резервата с най-висок приоритет заема неговото място и автоматично играе в тази формация.
Когато играча се контузи по време на мач, той ще довърши мача и в този мач няма да играе резервния играч. Резервният играч ще играе в следващия мач в който няма да играе контузения играч.

Пауър-плей и penalty killing формации (РР/PK формации):
В менюто за създаване на PP/PK формации, списъкът с играчи показва позициятана играча, отбелязана с малки букви, последвана от приоритета на формацията му. Това прави по-лесно избирането на играчи от настоящия списък.
В мача ще бъдат използвани най-много 2 РР/РК формации - дори, ако мениджърът е създал повече. В случай, че няма създадени, използваеми РР/РК формации, те ще бъдат нагласениавтоматично.
Всеки играч от РР или РК формация трябва да бъде в титулярния състав. Ако бъде използван играч, който не е в стартовия състав, то РР/РК формациятаще бъде невалидна и няма да бъде използвана. This also applies to injured players and their substitutes. Injured player replaced by substitute in the standard line will be replaced by the very same substitute in PP/PK line as well. РР/РК линиите се сменят на всеки 30 секунди по време на мача.

Текущ състав
На страницата на Текущия състав може да видите състава който ще бъде използван в следващия мач. Резервите са означени като РЕЗ след техните имена. В случай на непълно зададени формация и резерви тука също ще бъде показан автоматичен случаен състав.

Поне три формации и един вратар трябва да бъдат нагласени за мача, в противен случай играта ще създаде автоматично случаен състав.

Формации, тактики, синхрон
Тактическа специализация на формациите
Треньорът има възможност да избере различна тактика за всяка формация. Ефективността на всяка от тези тактики ще зависи от уменията на играчите ви и различните качества, които се изискват за отделните игрови позиции. Може да видите изискванията за всяка тактика в меню 'Формации'. Може да намерите информация за специализацията на всеки играч в неговата лична страница (в меню 'Профил') и също така в страницата за ъздаване на формации, когато сменяте играчи .

Тактическите профили на играчите (меню 'Профил' в личната страница на играчите) ще бъдат използвани само, за да се изчисли максималния синхрон на тяхната формация базиран на избраната тактика. Настоящият синхрон е ограничен от максималния синхрон и се повишава бавно след всеки мач, в който е участвала определената формация - може да видите подробната информация за синхрона по-долу.

За всяка избрана тактика съществува и контра-тактика, която ще бъде по-ефективна срещу нея. Тактиките, срещу които тези контра-тактики са по-ефективни, са описани в таблицата 'Тактики на формациите', в колоната 'Ефективна срещу Може да видите тази таблица на всяка страница, където е възможно да се променят тактиките на формациите. Например тактиката 'Къси пасове' е по-ефективна срещу тактиката 'Зад вратата'.
Както точно работят контра-тактиките? Техният ефект е защитен: целта е да се попречи на опонента да изпълни своята собствена 'специална тактика' в нападението.

Line chemistry
Играчи, които често играят заедно, стъпка по стъпка, изграждат 'синхрон' помежду си.

Как синхронът на формацията помага в игра? Просто: всеки път, когато формацията извършва нападателни действия, синхронът повишава възможността това да бъде 'специалн тактическо' действие. По време на това 'специално тактическо действие, играчите все още използват своите базови умения, но с увеличен шанс да отбележат гол.

Максималният синхрон зависи винаги от настоящата тактика и от тактическата ефективност на играчите за определените позиции (Тактически профили).
Не се притеснявайте, синхронът няма да се промени, когато промените тактиката на формациите - само максималната стойност ще се промени и настоящият синхрон ще намалява бавно с времето, ако новият максимален синхрон е по-нисък от настоящия.

Системата на играта ще запомни синхрона на формация, която вече не съществува, ако например играч е бил сменен или формацията е била изтрита. Така системата ще възстанови запаметения синхрон автоматично. Естествено, синхронът на несъществуващи линии ще намалява много по-бързо във времето!

Други опции:
Агресивност - агресивността, използвана от играчите с високи 'Сила' и 'Самоконтрол'може да повлияе положително за надмощието на леда. Внимавайте, защото играч с нисък 'Самоконтрол' може да получи много наказания.

Съкращения
Дог - Продължителност на договора (дни)
Кач - Качество
Пот - Потенциал
Вра - Вратарско умение
Защ - Защитно умение
Ата - Атакуващо умение
Стр - Умение за стрелба
Ско - Скоростно умение
Сил - Силово умение
Фор - Форма
ОПИ - Опит
НВМ - Наказания в минути
Нац - Националност
Фор - Брой на формациите, в които участва играча
Акт - Активна/неактивна формация (играч)
Важ - Важност
Chem - Line chemistry
Макс - Максимално възможен синхрон за избраната тактика
Агре - Агресивност

НАЙ-ДОБЪР МЕНИДЖЪР