НОВИНИ | HOCKEY ARENA

26.03.2017 - Версия 5.11

При ниво на Младежка школа 100%, максималният брой на младежите се увеличава на 10 седмично. Това са навити нива и съответно броя младежи/седмица:
Ниво 1% ... 1 играч/седмица
Level 20% ... 2 играчи/седмица
Level 30% ... 3 играчи/седмица
Level 40% ... 4 играчи/седмица
Level 50% ... 5 играчи/седмица
Level 60% ... 6 играчи/седмица
Level 70% ... 7 играчи/седмица
Level 80% ... 8 играчи/седмица
Level 90% ... 9 играчи/седмица
Level 100% ... 10 играчи/седмица

Играчите от Младежката школа, които не са изтеглени, ще имат първоначален опит подобен на опита, който има изтегления играч.

Малко информация по какъв начин основното умение (талант) и вторичното умение се генерират при "новороден" играч. Всеки играч ще започне с едно основно умение (талант) и едно или две вторични умения, а в редки случаи само основното умение:

goalie / speed, passing, selfcontrol

offense centers / strength, passing, selfcontrol
offense wingers / shooting, speed, passing

defense / passing, strength, selfcontrol

shooting / offense, speed, selfcontrol

speed field players / selfcontrol, offense, shooting
speed goaltenders / goalie, selfcontrol, passing

strength forwards / offense, passing, selfcontrol
strength defensemen / defense, selfcontrol, passing

passing forwards / offense, strength, shooting
passing defensemen / defense, strength, selfcontrol

selfcontrol forwards / offense, passing, strength
selfcontrol defensemen / defense, passing, strength

Минималната стойност на играч в драфта е 11%, всички по-ниски стойности автоматично се равняват на 0%.

Ще е невъзможно да бъде проучван от A отбора мач, в който един от отборите е от лигата на B отбора, както и обратното.

paulkariya

Задачи Свят