Влез в играта
 Информация за стадиона Reservists(Belarus)
 Име на стадиона Doggy-style Arena 
 Капацитет на стадиона 14200 места 
 Тренировъчен център 215 % (215%) 
 Възстановителен център 210 % (210%) 
 Младежка школа 100 % (100%) 
 Подръжници 100 % (100%) 
 Скаутски отдел 100 % (100%) 
 Маркетингов отдел 70 % (90%) 

TOП ЛИГИ