Влез в играта
 Информация за стадиона Nebojácni Invalidi
 Име на стадиона Štadión J. Kazimrda 
 Капацитет на стадиона 11500 места 
 Тренировъчен център 210 % (210%) 
 Възстановителен център 210 % (210%) 
 Младежка школа 100 % (100%) 
 Подръжници 80 % (80%) 
 Скаутски отдел 100 % (100%) 
 Маркетингов отдел 100 % (100%) 

НАЙ-ДОБЪР МЕНИДЖЪР