Влез в играта
 Информация за стадиона HK proxim HS
 Име на стадиона LŠ ring 
 Капацитет на стадиона 8000 места 
 Тренировъчен център 150 % (150%) 
 Възстановителен център 130 % (130%) 
 Младежка школа 100 % (100%) 
 Подръжници 55 % (55%) 
 Скаутски отдел 74 % (74%) 
 Маркетингов отдел 35 % (35%) 

TOП ЛИГИ