Информация за стадиона Tigrarna
 Име на стадиона NGA 
 Капацитет на стадиона 3000 места 
 Тренировъчен център 15 % (0%) 
 Възстановителен център 15 % (0%) 
 Младежка школа 15 % (0%) 
 Подръжници 15 % (0%) 
 Скаутски отдел 15 % (0%) 
 Маркетингов отдел 15 % (0%) 

Задачи Свят