Vstup do hry

Hráči
Každý hráč má 11 základních atributů. které ovlivňují jeho výkon v zápase a další, které mají vliv na jiné oblasti hry.

Brána
Schopnost hráče hrát na pozici brankáře, spolu s rychlostí ovlivňuje úspěšnost při blokování střel soupeře na bránu.

Obrana
Obránci využívají tento atribut jako hlavní při bránění soupeřovým útokům. Samozřejmě obranu používají při obranné činnosti i útočníci, ale méně jako obránci, protože jejich hlavní úlohou je útočit.

Útok
Schopnost a šikovnost hráčů v poli při útočení na soupeřovu bránu, využívána hlavně útočníky (stejně jako útočníci využívají při bránění atribut Obrana, využívají obránci při útočení atribut útok).

Střelba
Střelba je používána všemi hráči v poli při střílení gólů.

Nahrávka/Kontrola puku
Pro hráče v poli - dobrá anebo zlá nahrávka zvyšuje (resp. snižuje) šanci, že střela hráče skončí v síti. Důležitá schopnost pro centry - protože jejich úlohou je rozehrávat akce a rozdávat gólové přihrávky ostatním hráčům.
Pro brankáře - nahrávka se pro brankáře používá jako 'Kontrola puku/Nahrávka' a ovlivňuje šikovnost brankáře při zpracování a rozehrávce puku po zachycení střely. Nízké hodnoty tohoto atributu způsobí častější možnosti dorážek pro soupeřovy hráče. Dorážky mají vyšší šanci na skórovaní jak normální střely.

Síla
Při vhazování využívá centr svojí sílu (spolu s atributem útok) a všichni hráči v poli využívají sílu při bránění. V kombinaci s vhodným nastavením agresivity formace může síla zvýšit celkovou převahu týmu.

Rychlost
Využívána všemi hráči, jako hlavní atribut brankářů a pomocný pro ostatní hráče.

Sebeovládání
Pro hráče v poli - při agresivní hře způsobuje nízké sebeovládání častější vylučování hráče.
Pro brankáře - nízké sebeovládání brankáře může v zápase způsobit po sérii obdržených gólů rychle za sebou pokles jeho sebedůvěry a koncentrace. To bude mít za následek zhoršení jeho výkonu až do konce zápasu. V reportu ze zápasu je tato událost označená hlášením 'Brankář ztratil sebedůvěru a koncentraci'.

Tyto atributy se zlepšují v průběhu tréninku a zápasu. Při zápase se zlepšují podle toho, na jaké pozici hráč hraje. Nastavení tréninku a způsob zlepšování těchto atributů jsou podrobně popsané v části návodu Trénink.

Další atributy, které přímo ovlivňují výkon hráče v zápase, ale mění se podle jiných pravidel než předcházející skupina :

Energie
Při zápase se hráč unavuje podle času stráveného na ledě a proto se mu snižuje energie. Brankář se při zápase unavuje podle počtu střel na bránu. Ztráta energie každého hráče ovlivňuje jeho výkon takto - když hráč ztratí 30% energie, atributy brána, obrana, útok, střelba, síla a rychlost jsou v průběhu zápasu oslabené o 30%. Toto platí i pro hráče nastupující do zápasu se sníženou energií.
Enerige hráčů klesá a stoupá i během tréninku podle nastavení jednotlivých fází. Hráči se navíc každý den regenerují i v průběhu nočního odpočinku bez ohledu na to, jak je nastaven trénink. Velmi unaveným hráčům (méně jak 60% energie) se zvyšuje riziko zranění.
V detailním pohledu na zápas je možné sledovat energii hráčů těsně před zápasem a těsně po zápase ve sloupci Ene.

Forma, zkušenost
Vysoká forma a zkušenost způsobují, že hráč bude efektivně a správně využívat všechny svoje schopnosti. Naopak v případě nízké formy a zkušenosti je vyšší šance, že hráč bude "kazit co se dá".

Úlohou formy je vyjádřit hráčovu momentální fyzickou i psychickou pohodu. Proto není přímo ovlivněná výkonem hráče v zápase, ani tréninkem. Faktory, které ovlivňují formu jsou všechny události, které se týkají hráče(např. jeho osobní život), ale nejsou podchycené v jiných oblastech HA. Forma hráčů kolísá nahoru a dolů, a nejlepší způsob, jak to ovlivnit, je hráče s nízkou formou nahradit v sestavě hráči s vysokou. V každém momentě má forma směr, kterým se pohybuje, nebo zůstává stejná. Tento směr se může změnit při každém nočním výpočtu a šance změny směrem nahoru se dá mírně ovlivnit jednou z těchto možností :
- lehký, nebo středně těžký trénink (týká se pouze hráčů, kteří nehrají zápas)
- dobrý výkon hráče v zápase

Zraněným hráčům klesá forma pomalu po celou dobu trvání zranění.

Zkušenost získávají hráči pouze v zápasech. Nejvíce zkušeností je možné získat při důležitých zápasech, například v playoff nebo v reprezentaci.

Další atributy hráče :

Věk
Věk hráče se zvyšuje o jedna na konci každé sezóny. Když hráč dosáhne svého věkového zenitu, jeho hlavní atributy začnou pomalu klesat.

Smlouva
Počet zůstávajících dní hráčovy smlouvy.
V detailním zobrazení vlastního hráče se nachází možnost "Vyhodit hráče". Vyhození hráči s kvalitou nižší jak 40 odcházejí automaticky do důchodu, ostatní se snaží 'zaměstnat' v jiných mužstvech.
Smlouvy všech hráčů budou automaticky prodloužené, v případě že má mužstvo dostatek hotovosti na podpisový bonus.

Zranění
Typ zranění a kolik dní ještě bude hráč zraněný.

Plat
Denní plat hráče podle jeho aktuální smlouvy. Plat pro chráněné hráče se počítá podle jejich schopností, hvězdného statutu a podle úrovně ligy.
Zahraniční hráč v týmu dostává ke svému smluvně dohodnutému platu navíc bonus 15%.

Stát
Státní příslušnost hráče.

Tým
Tým, se kterým má hráč momentálně podepsanou smlouvu.

Kvalita
Velmi důležitá vlastnost hráče, která sice neovlivňuje přímo jeho výkon v zápasech, ale má velký vliv na rychlost tréninku. Nanejvýše, když atribut hráče dosáhne úroveň 150% kvality, tréning tohoto atributu se výrazně zpomalí.
Kvalita je určená výpočtem už při "narození" hráče a nikdy se nemění.

Potenciál
Každý hráč má věkový horizont. Když ho dosáhne, začnou se zhoršovat jeho schopnosti. Hodnota potenciálu se postupně snižuje, jak hráč stárne a potenciál 0% znamená, že hráč dosáhl svého věkového horizontu.
Praktický rozdíl mezi hráči s potenciálem 20% a 50% je takový, že první dosáhne dříve svého věkového horizontu a začnou se mu dříve zhoršovat schopnosti.

Index šikovnosti
Index šikovnosti je součet hlavních atributů hráče (bez formy a zkušenosti).

Slabé místo brankáře
Střelci, kteří střílejí na brankářovo slabé místo, mají lepší šanci dát gól. Tento atribut vidí pouze aktuální majitel hráče.
V nastavení zápasu je možné zadat, na které místo půjde většina střel týmu, nebo je možné nechat normální nastavení, v tom případě se střelba rozdělí rovnoměrně. Toto nastavení se zobrazuje i na stránce odehraného zápasu - jen ve vlastních zápasech.

Hvězda
Počet hvězd vyjadřuje hvězdný status hráče. V každém ligovém zápase se vyhlásí tři největší hvězdy, tito hráči získávají větší popularitu mezi fanoušky, a postupně se z nich stanou hvězdy.
V detailu hráče, který zatím nedostal žádnou hvězdu, je možné sledovat jeho pokrok k hvězdnému statutu jako procentuální hodnotu z oddělení průzkumu.
Další faktor, který zvyšuje hvězdný status hráčů jsou statistické kategorie vyhodnocované vždy na konci každé základní části sezony. Momentálně to jsou :
Kanadské bodování produktivity - pořadí hráčů podle počtu vstřelených gólů a nahrávek na góly.
Nejlepší střelec - pořadí hráčů podle počtu vstřelených gólů.
Nejlepší obránce - pořadí obránců podle počtu vstřelených gólů a nahrávek na góly. Do této kategorie se počítá každý hráč, který všechny ligové zápasy odehrál na pozici obránce.
Nejlepší brankář - pořadí brankářů podle procentuální úspěšnosti zásahů. Do této kategorie se počítají pouze brankáři, kteří odehráli alespoň polovinu ligových zápasů na pozici brankáře.

A na co jsou týmu hvězdní hráči? Kromě toho, že hvězdy chtějí vyšší platy, má to i dobrou stránku - na zápasy chodí více diváků a prodávají se dárkové předměty.
Seznam všech hvězdných hráčů v týmu je na stránce "Hráči", "Hvězdy".
Když hvězdný hráč změní ligu, jeho hvězdný status se o něco zmenší .

Spokojenost
Spokojenost hráče je ovlivněná tím, jak často hraje ligové zápasy. Spokojenost má význam jen u nechráněných hráčů - víc informací je v části Trh.

Úrovně spokojenosti :
oddaný
šťastný
spokojený
potěšený
neutrální
znepokojený
nespokojený
deprimovaný
rebelantský

Loajalita
Vlastnost hráče, která ovlivňuje možnosti podepsání nové smlouvy v aktuálním mužstvu nechráněného hráče.
verze smlouvy:
1. smlouva na 70 dní, podpisový bonus 0, plat hráče se vypočítá tak, že k tabulkovému platu hráče se připočítá 1/70 část z 45% aktuálně nejvyšší nabídky z jiných týmů
2. smlouva na 70 dní, podpisový bonus 40% z aktuální nejvyšší nabídky jiných týmů, tabulkový plat hráče
3. smlouva na 140 dní, podpisový bonus 70% z aktuální nejvyšší nabídky jiných týmů, tabulkový plat hráče
4. smlouva na 210 dní, podpisový bonus 100% z aktuální nejvyšší nabídky jiných týmů, tabulkový plat hráče

Loajalita hráče může mít 6 úrovní, možnosti smlouvy pro aktuálního majitele hráče podle jednotlivých úrovní budou takovéto:
-3 : hráč neumožní jeho mužstvu dorovnat nejvyšší nabídku, jediná šance udržet si hráče bude zvítězit nad ostatními mužstvy při navyšování jeho nabídky na trhu
-2 : hráč bude akceptovat verze smlouvy 4
-1 : hráč bude akceptovat verze smlouvy 3, 4
1 : hráč bude akceptovat verze smlouvy 2, 3, 4
2 : hráč bude akceptovat verze smlouvy 1, 2, 3, 4
3 : hráč zůstane v mužstvu, dokud se manažer nerozhodne ho prodat anebo vyhodit

Počet hráčů v týmu
Když je v týmu méně jak 20 hráčů. manažer týmu bude propuštěn (podívej se na Pravidla hry). Když je v týmu více jak 64 hráčů, do mužstva nechodí junioři a není možné kupovat a zaměstnávat nové hráče.

Obchody
V okně obchody se zobrazí porovnání hráče a posledních podobných hráčů prodaných na trhu. Tato funkce je k dispozici pouze pro vlastní hráče a hráče na trhu.
Link na okno obchody se nachází v detailní obrazovce hráče.

Zkratky
Sml - Počet dní smlouvy
Kva - Kvalita
Pot - Potenciál
Brá - Atribut brána
Obr - Atribut obrana
Úto - Atribut útok
Stř - Atribut střelba
Rych - Atribut rychlost
Síl - Atribut síla
For - Forma hráče
Zk - Zkušenost
Termín - Trestné minuty
Stát - Národnost
Lin - Počet formací, ve kterých je hráč zařazen
Akt - Aktivní/neaktivní formace (hráč)
Prio - Priorita
Seh - Sehranost formací
Max - Maximální sehranost formace, dosažitelná se zvolenou taktikou
Agre - Agresivita formace

Úlohy Svět