Vstup do hry

Sestava
Postup nastavení formací a náhradníků
V okně Formace je možno vytvářet a nastavovat formace. Nastavení brankářů v podokně Formace, v horní části obrazovky v podsekci Brankáři - po kliknutí na tlačítko Přidat si ze seznamu všech hráčů vyberete ty, které plánujete předběžně stavět na post brankáře tím, že jim v kolonce výběru písmeno G. Následně klikněte na tlačítko Vytvořit a do sestavy se vám přidají vybraní brankáři. Teď je třeba nastavit prioritu, podle které se určí, který z nich nastoupí do zápasu jako první a druhý brankář. Nastavíte to změnou čísla u brankáře ve sloupku Prio a potvrdíte tlačítkem Změnit. Kdo má toto číslo nejvyšší, ten nastoupí do zápasu jako první brankář, který nižší, tena jako druhý. Ostatní s ještě nižší prioritou se dostanou ke slovu pouze v případě výpadku některého z těch hráčů, kteří mají vyšší prioritu. Příklad: máte tři brankáře s prioritami 3, 2 a 1. Do zápasu nastoupí do brány ten s prioritou 3 a druhý brankář bude ten s prioritou 2. V případě, že brankář s prioritou 3 je zraněn, tak se automaticky v zápase použije jako první brankář s prioritou 2 a jako druhý ten s prioritou 1.

Dále je třeba nastavit formace. V podokně Formace se nachází též část, ve které se dají prohlížet, upravovat a vytvářet formace. Po kliknutí na tlačítko Přidat se zobrazí seznam hráčů, ze kterého je potřeba vybrat všech 5 hráčů do nové formace. Je potřebné vybrat centra (C), pravé a levé křídlo (RW, LW) a pravého a levého obránce (RD, LD). Nyní je třeba kliknout na tlačítko Vytvořit a uvidíte další okno. kde si můžete formaci pojmenovat a určit její prioritu. Klikněte na tlačítko Dále a uvidíte tuto formaci v seznamu. Takovýmto způsobem si vytvoříte formace - můžete jich vytvořit maximálně 26. Následně je třeba jim přiřadit prioritu jako u brankářů. Přesto, že můžete mít vytvořeno až 26 formací, na zápas nastoupí nejvýše 4 s nejvyšší prioritou.

Formace a brankáře je možné zapínat a vypínat nastavením zaškrtávacích políček. Vypnutý hráč (formace) a nebo hráč (formace), který nemůže být použit v zápase je indikovaný zobrazením v šedé barvě. Každou změnu ve formacích anebo u brankářů je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko Změnit.

Další nastavení se týká náhradníků. Toto nastavení se vykoná v menu Formace, v podmenu Náhradníci. Je možné samostatně zvolit náhradníky na pozici centra, křídla a obránce, nového náhradníka přidáte kliknutím na tlačítko Přidat v příslušné části. Podobným způsobem jako brankáře je ze seznamu hráčů možné vybrat maximálně 12 náhradníků každého typu. Následně se vám všichni objeví v seznamu náhradníků. Zde jim je opět potřeba nastavit prioritu. Ten s nejvyšší prioritou bude jako první zaskakovat za vypadnutého hráče ve formaci. Jak vlastně fungují náhradníci, velmi jednoduše. Pokud někdo vypadne z formace a nemůže hrát (například kvůli zranění nebo reprezentačnímu zápasu) tak náhradník s nejvyšší prioritou se přesune na jeho místo a v zápase automaticky bude hrát v dané formaci.
Když se hráč zraní v průběhu zápasu, zápas dohraje, ale další dny se bude léčit, v daném zápase za něho tedy náhradník nenastoupí. Nastoupí až do následujícího střetnutí, ve kterém zraněný hráč z formace nenastoupí.

Přesilovkové formace a formace na oslabení (PP formace/PK formace):
Při vytváření PP/PK formací jsou v seznamu všech hráčů označeni hráči ze základní sestavy zkratkou své pozice v základní sestavě (malými písmeny) a aktuální prioritou formace. Toto označení ulehčuje vybrat do PP/PK formace hráče ze základní sestavy.
Na zápas nastoupí maximálně 2 přesilovkové formace a 2 formace na oslabení - i když jich manažer vytvořil víc. V případě nenastavení PP/PK formací se automaticky vygenerují ze standartních formací.
Každý hráč v PP/PK formaci musí být zároveň v základní sestavě, jinak formace nebude v zápase použita - to se týká i zraňených hráčů a nahradniků. Zraněný hráč nahrazený náhradníkem ve standartní formaci bude nahrazený tím náhradníkem i v PP/PK formaci. PP/PK formace se na ledě střídají po 30 sekundách.

Aktuální sestava
V okně aktuální sestava se zobrazí sestava, která bude použita v následujícím zápase. Náhradníci jsou označeni jako SUB za jménem. V případě nekompletního nastavení sestavy se tu zobrazí sestava tak, jak bude automaticky vygenerovaná systémem.

Na zápas musí být k dispozici nejméně 3 kompletní formace a 1 brankář, v opačném případě systém vygeneruje automatickou náhodnou sestavu.

Formace, taktika, sehranost
Taktické specializace formací
Trenér má možnost zvolit pro každou formaci taktickou specializaci. Tyto je potřebné zvolit s ohledem na individuální vlastnosti hráčů ve formaci a na jejich vhodnou kombinaci. Požadavky na tipy hráčů pro taktiky se nacházejí na stránce 'Formace'. Pro každého hráče je možné se podívat jak vyhovuje jednotlivé taktické tipy na podstránce 'Profil' přístupný z jeho profilu a aj při vytváření formací a při výměně hráče ve formaci .

Taktické profily hráčů (linka 'Profil' v profilu hráče) se využívá jenom na to, aby se určila maximální sehranost formací ve které se nacházejí (a podle zvolené taktiky). Aktuální sehranost formací je potom limitována tou maximální a zvyšuje se pomalu po každém zápase v kterém formace hrála - podívej se na podrobnější info o sehranosti níž.

Pro každou jednotlivou taktiku existuje protitaktika, která je proti ní extra efektivní. Taktika proti které je konkrétní taktika efektivní najdete v přehledné tabulce 'TAKTIKA FORMACIE' v sloupci 'Výhodná proti'. Tato tabulka se nachází na všech stránkách kde je možné změnit taktiku formací. Například taktika 'Krátké přihrávky' má výhodu proti taktice 'Nahrávky zpoza brány'.
Jak přesně fungují protitaktiky? Jejich efekt je defenzivní – brání soupeřové formaci v uskutečnění její speciální taktické útočné akci.

Sehranost formací
Hráči, kteří spolu hodně hrají se sehrají, zvyšuje se jim výkonnost, toto reflektuje atribut formace Sehranost.

Jak pomáhá formacím na zápase sehranost? Jednoduše, při každé útočné akci zvyšuje šanci (čím vyšší sehranost tím vyšší šance), že se formace podaří uskutečnit speciální taktická útočná akce. Při této hráči využijí svoje atributy stejně jako při běžné útočné akci, akorát díky sehranosti mají vyšší šanci na skórování.

Maximální sehranost formací závisí vždy od aktuálně nastavené taktiky pro formaci a od výkonnosti jednotlivých hráčů ve formaci na jejich pozicích ve formaci (Taktické profily).
Nemusíte se bát, že se změní sehranost formací při změně její taktiky - mění se jenom maximální sehranost a aktuální sehranost bude klesat postupně během následujících dní,jak bude maximální sehranost nižší jako aktuální.

Systém hry si bude 'pamatovat' sehranost vaší formací, která už neexistuje, již například po zařazení nového hráče do formace, nebo po vymazání formace. Tento systém při znovuvytvoření této formace použije tuto uloženou sehranost. Uložená sehranost neexistujících formací se ale bude samozřejmě časem dost rychle snižovat!

Další parametry:
Agresivita formace - agresivita ve spojení se sílou a sebeovládaním hráče může mít pozitivní vliv na celkovou převahu formace na ledě, ale při nízkém sebeovládaní hráčů způsobuje častější vylučování.

Zkratky
Sml - Počet dní smlouvy
Kva - Kvalita
Pot - Potenciál
Brá - Atribut brána
Obr - Atribut obrana
Úto - Atribut útok
Stř - Atribut střelba
Rych - Atribut rychlost
Síl - Atribut síla
For - Forma hráče
Zk - Zkušenost
Termín - Trestné minuty
Stát - Národnost
Lin - Počet formací, ve kterých je hráč zařazen
Akt - Aktivní/neaktivní formace (hráč)
Prio - Priorita
Seh - Sehranost formací
Max - Maximální sehranost formace, dosažitelná se zvolenou taktikou
Agre - Agresivita formace

Úlohy Svět