In das Spiel einloggen
Grundlegende InformationenSpielerKalender
SPIELER - Nationalmannschaft Russland
 Name Alter FI Spi Shs Tor Asi +/- S-T G-T P-T
 Filipp Karabeynikov  33 570 2 0 0 0 0 38 4 89.5
 Petr Nadezhdinskiy (Zraneny 1)  32 548 0 0 0 0 0 0 0 0
 Eduard Glukhikh  29 543 7 4 0 1 1 0 0 0
 Anton Volzhanin  33 531 2 5 0 2 0 0 0 0
 Vyacheslav Krasnopolov  31 507 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Marashov  33 539 5 2 0 2 -5 0 0 0
 Valentin Anisimtsev  35 503 3 5 0 0 0 0 0 0
 Stepan Kudreyavtsev  29 559 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Puzik  29 564 6 3 0 1 1 0 0 0
 Sergey Azov  29 539 7 27 3 1 1 0 0 0
 Nazar Kirillovykh  33 593 7 35 7 2 -4 0 0 0
 Igor Saltsov  31 565 6 21 4 2 -1 0 0 0
 Stepan Gromov  31 536 6 9 0 2 0 0 0 0
 Stepan Goshev  31 498 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Simakin  33 558 7 10 0 2 -4 0 0 0
 Boris Boltnev  33 578 7 6 0 2 -4 0 0 0
 Yuriy Bezzubtsev  31 572 6 11 2 6 1 0 0 0
 Oleg Smirnov  33 535 7 5 0 1 1 0 0 0
 Nikolay Turaev  32 514 5 5 0 0 0 0 0 0
 Damir Volokushin  33 520 7 1 0 3 2 0 0 0
 Boris Samusenko  33 519 1 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Bocharkov  29 505 3 6 0 0 -1 0 0 0
 Denis Burnashov  31 529 7 1 0 0 1 0 0 0
 Gennadiy Zobnin  28 506 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Shkurko  31 573 6 0 0 0 0 101 14 86.1
 Innokentiy Myshkovskiy  31 508 5 4 0 0 0 0 0 0
 Anton Valentinov  34 544 5 5 0 3 0 0 0 0
 Pavel Sukinov  30 498 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Zhadanov  35 515 7 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Edemskiy (Zraneny 3)  35 514 4 6 0 2 0 0 0 0
 Artemiy Pekarev  31 515 6 11 1 2 4 0 0 0
 Dmitriy Glazov  35 581 3 0 0 0 0 43 9 79.1
 Rustam Klimushev  29 506 7 14 3 0 1 0 0 0
 Oleg Gogol  33 552 7 22 3 1 -4 0 0 0
 Valeriy Raspopov  35 506 0 0 0 0 0 0 0 0

Achievements Welt