In das Spiel einloggen
Grundlegende InformationenSpielerStadion
 Informationen über die Spieler LazyVets
 Name Alter FI Spi Shs Tor Asi +/- PIM S-T G-T P-T
 Sosuke Ohka 26 309  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Toyoharu Ichikawa 28 372  5 3 0 1 -2 0 0 0 0  
 Ismael Martínez 27 326  5 5 0 0 -2 2 0 0 0  
 Tokuma Tsukehara 24 263  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Takayuki Kasaya 32 457  5 7 1 7 6 0 0 0 0  
 Yajirobei Kawakami 24 265  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kiyonori Shiratori 32 483  5 15 0 5 6 2 0 0 0  
 Hirokichi Hideyoshi 26 323  5 1 0 0 -2 0 0 0 0  
 Morie Katayama  Zraneny 26 378  5 7 0 0 6 4 0 0 0  
 Shojiro Kenmotsu 23 351  4 11 2 1 0 12 0 0 0  
 Yasukazu Tanuma  Zraneny 32 477  5 18 6 4 6 0 0 0 0  
 Tomokazu Kuramochi 25 272  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kanjiro Omori 30 337  5 10 2 0 0 4 0 0 0  
 Kaoru Nishimoto 30 334  5 5 0 2 0 6 0 0 0  
 Daisetsu Minamoto 22 208  1 3 0 0 0 4 0 0 0  
 Takejiro Taira 25 288  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Munemitsu Toshitala? 25 293  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yasukazu Ashia 18 98  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Shigeko Sawamura 34 330  2 1 1 0 0 0 0 0 0  
 Shigenobu Hatakeyama 31 330  5 6 0 0 0 0 0 0 0  
 Yataro Takasugi 24 358  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yoshimochi Iwahara 26 415  5 9 0 2 0 2 0 0 0  
 Korenaga Soseki 26 409  5 0 0 0 0 0 125 7 94.4  
 Shimei Oshima 25 293  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rafael Gordo 25 279  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yeijiro Tono 26 304  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oniji Mitsui 26 367  5 9 2 0 6 4 0 0 0  
 Washi Kishi 25 293  5 9 0 1 -2 0 0 0 0  
 Matsuta Arai 24 263  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tobei Kitagawa 24 292  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gonkuro Wakai 22 203  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tasuku Shunsen 22 209  3 5 1 0 -2 0 0 0 0  
 Yoshi Takaoka 22 207  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Shogo Nakane 22 207  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yajirobei Maruyama 18 94  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Takanobu Matsushita 18 93  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivar Dahlström 18 92  0 0 0 0 0 0 0 0  

Achievements Welt