Sign into the game
Basic infoPlayersStadium
 Information about players Winnipeg Jets! Jaroslavl
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Stanislav Pastorek 28 342  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Viktor Srubshchikov 37 431  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dmitriy Anoskov 32 429  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yuriy Annushkin 24 341  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Andrey Golobokov 19 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Evgeniy Alekseevskiy 30 392  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valentin Zosimovskiy 24 295  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Egor Veshnyakov 36 335  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Brusentsov 27 410  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alessandro Toni 33 381  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stepan Pyatibratov 31 405  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Maksim Galanov 31 365  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pellegrino Burla 25 298  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Earle Rosales 28 385  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vitaliy Severtsov 31 359  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gleb Gorban 26 392  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fedor Nilov 27 431  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dmitriy Dvorkin 26 334  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rodrigo Guerra 26 313  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kuzma Permitin 25 304  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

BEST MANAGER