Informations de baseJoueursAréna
 Informations sur les joueurs Trst`ец игре
 Nom Âge IA PJ Tir B A +/- PEM TC BC % Eff
 Rashit Verbolozov 26 120 2 0 0 0 -6 4 0 0 0  
 Artur Veremeev 24 67 5 5 0 0 -14 2 0 0 0  
 Innokentiy Pirozhenkov 25 92 7 3 0 0 -21 8 0 0 0  
 Alexey Upyrin 24 120 14 7 0 0 -45 0 0 0 0  
 Leonid Gribachev 26 113 13 3 0 0 -42 8 0 0 0  
 Filipp Pugach 25 91 13 9 0 0 -42 16 0 0 0  
 Vitaliy Vykhodtsev 26 165 8 3 0 0 -27 10 0 0 0  
 Sergey Shchekaturin 26 135 9 1 0 0 -31 2 0 0 0  
 Yan Sadofyev 26 87 7 3 0 0 -24 4 0 0 0  
 Oleg Shulginykh 26 113 14 4 0 0 -44 16 0 0 0  
 Mark Fonyakin 24 93 14 3 0 0 -44 18 0 0 0  
 Ilya Golobokikh 24 107 14 1 0 0 -43 0 0 0 0  
 Mikhail Grodzenskiy 24 116 12 0 0 0 0 0 639 130 79.7  
 Oleg Khalturin 25 164 14 10 0 0 -43 16 0 0 0  
 Yuriy Nikulov 24 111 12 5 0 0 -30 14 0 0 0  
 Gennadiy Chernyakov 24 77 14 2 0 0 -37 16 0 0 0  
 Vladimir Ovdeenko 25 107 14 5 0 0 -38 2 0 0 0  
 Artur Grishukov 26 119 14 5 0 0 -38 12 0 0 0  
 Arkadiy Samokhvalov 25 117 12 5 0 0 -32 4 0 0 0  
 Artem Gornyy 26 112 12 0 0 0 -27 0 86 19 77.9  

MEILLEURES LIGUES