Connectez vous
DonnéesJoueursInfrastructures
 Informations sur les joueurs Minnesota North Stars.
 Nom Age Apt Mat Tir Bts Pss +/- MinP T-G B-G P-G
 Gennadiy Khusnullin 25 297  31 41 0 7 13 6 0 0 0  
 Daniil Chaleev 18 88  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ulrik Mortensen 32 371  1 0 0 0 0 0 26 2 92.3  
 Alexander Kudeyarov 22 232  7 4 0 1 5 0 0 0 0  
 Mark Temlyakov 21 233  8 11 0 0 -1 0 0 0 0  
 Dmitriy Evtropov 33 295  30 86 7 11 23 24 0 0 0  
 Roberto Quejo 25 313  31 70 8 2 13 34 0 0 0  
 Dmitriy Artamoshin  Zraneny 33 342  31 108 19 2 24 4 0 0 0  
 Artem Ryazanskiy 25 268  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valentin Sagalov 24 295  28 50 4 4 8 36 0 0 0  
 Vyacheslav Tsplyakov 30 312  31 17 0 5 6 8 0 0 0  
 Vladimir Novolodskiy 34 247  28 17 0 10 24 26 0 0 0  
 Francis Reliņš 37 436  30 0 0 0 0 0 648 42 93.5  
 Evgeniy Altunin  Zraneny 34 331  30 53 4 7 19 2 0 0 0  
 Eiichi Tojo 18 117  24 7 0 6 3 2 0 0 0  
 Nikolay Kharitonchyuk 31 359  31 103 10 4 10 34 0 0 0  
 Valeriy Gaganov 24 330  31 13 0 4 15 12 0 0 0  
 Nazar Konovalenko 34 303  29 93 9 7 8 26 0 0 0  
 Patap Hrynik 20 164  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleg Martyanychev 32 327  31 57 5 8 21 2 0 0 0  
 Pavel Ekaterinin 29 321  31 101 16 7 24 10 0 0 0  
 Valeriy Kostenko 17 100  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vladislav Solovov 25 296  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Craig Branch 27 298  29 57 4 5 6 14 0 0 0  
 Maksim Karshukevich 25 337  28 30 0 7 6 4 0 0 0  
 Igor Golitsyn 26 327  31 21 0 15 19 16 0 0 0  
 Potap Dolgushin 26 244  31 8 0 5 9 4 0 0 0  
 Grigoriy Sluchevskiy 24 257  21 41 4 2 13 4 0 0 0  
 Anton Budnik 21 222  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anton Burdukov 22 244  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ostap Shchelkunov 22 243  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Gireev 22 251  17 28 3 1 2 8 0 0 0  
 Ivan Zaloga  Zraneny 18 124  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pavel Voronoy 21 252  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexey Timoshin 18 123  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Roman Khudorozkin 18 102  1 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Roman Filomafitskiy 17 103  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sergey Prusin 17 81  0 0 0 0 0 0 0 0  

Classement des Managers