Pristupi igri

Postava
Način za postavljanje formacija i zamjena
Moguće je kreirati i postaviti linije u prozoru 'Linije'. Golmani se postavljaju na stranici 'Linije', u gornjem dijelu ekrana, u rubrici 'Golmani' - nakon klika na 'Dodaj' odabrat ćete iz liste svih igrača one igrače koje planirate postaviti na golmanskoj poziciji. Onda ćete te igrače označiti sa slovom G. Zatim ćete kliknuti na 'Zamijeni' i svi ti golmani će biti dodani u postavu. Sada trebate postaviti prioritet. Prema njemu će golmani biti odabrani za utakmicu kao prvi ili drugi golman. To ćete postaviti tako da promijenite broj pored golmana u rubrici 'Prio' i to potvrdite klikom na 'Promijeni'. Onaj koji ima najviši prioritet će biti odabran za prvog golmana i obratno. Ostali igrači sa nižim prioritetom će igrati u utakmici samo ako se igrač sa višim prioritetom ozlijedi . Primjer: imate tri golmana sa prioritetima 3,2 i 1. Utakmicu će započeti golman sa prioritetom 3, dok će drugi golman biti onaj koji ima prioritet 2. U slučaju ozljede igrača sa prioritetom 3, igrač s prioritetom 2 će automatski biti postavljen kao prvi golman u utakmici, a onaj sa prioritetom 1 će postati drugi golman.

Tada ćete morati postaviti linije. Na stranici 'Linije' postoji posebno mjesto gdje možete provjeriti, promijeniti i kreirati Vaše linije. Nakon klika na 'Dodaj' prikazat će se lista svih igrača. Potrebno je odabrati svih 5 igrača za svaku liniju sa te liste. Potrebno je odabrati centra (C), desno i lijevo krilo (RW, LW) i desnog i lijevog braniča (RD, LD). Sada trebate kliknuti na 'Zamijeni' i pojavit će se novi prozor. Ovdje možete dati ime liniji i mijenjati prioritet. Klikom na 'Dalje' vidjet ćete ovu liniju na listi. Na ovaj način ćete odabrati sve linije - možete ih kreirati najviše 26. Tada trebate postaviti prioritet kao što ste napravili kod golmana. Iako možete napraviti 26 linija, najviše četiri će igrati u utakmici (sa najvišim prioritetom).

Linije i golmani. Možete ih uključivati i isključivati pomoću kvačice u rubrici 'Akt' . Igrač (linija) koja je isključena ili igrač (linija) koja se ne može koristiti u utakmici je istaknuta sivom bojom. Svaku promjenu u linijama ili golmanima morate potvrditi klikom na 'Promijeni' .

Potom namještamo zamjene. Ovo se radi u prozoru 'Linije', 'Zamjene' . Moguće je odabrati zamjene za centra, krila i braniče. Nova zamjena će se dodati nakon klika na 'Zamijeni' na odgovarajućoj stranici. Na sličan način kao što ste odabrali golmane, moguće je odabrati do 12 zamjena za svaku poziciju. Nakon toga će sve zamjene biti prikazane u listi zamjena. Morate ponovno postaviti prioritet. Zamjene sa najvećim prioritetom će prve zamijeniti ozlijeđene igrače. Kako sistem zamjena funkcionira? Vrlo jednostavno. Ako netko ispadne iz formacije i ne može igrati (npr. ozljeda ili nastup u nacionalnoj reprezentaciji), zamjena sa najvećim prioritetom će ga zamijeniti i automatski igrati u toj liniji.
Kada je igrač ozlijeđen na utakmici, završiti će utakmicu što znači da rezervni igrač neće biti potreban. Rezervni igrač će igrati u sljedećoj utakmici za koju ozlijeđeni igrač nije dostupan.

Linije sa igračem više i manje (PP linije/PK linije):
Na stranici za kreiranje PP/PK linija, kod liste igrača prikazana je igračeva pozicija u postavi označena sa malim slovom nakon koje se nalazi prioritet njegove linije. To olakšava izbor igrača iz trenutne postave.
Do 2 PP i 2 PK linije će se koristiti na utakmici - čak i ako je menadžer kreirao više linija. U slučaju da nije kreirana niti jedna upotrebljiva PP/PK linija, automatski će se koristiti standardne linije.
Svaki igrač iz PP ili PK linije mora biti u početnoj postavi. Ako odaberete igrača koji nije u početnom sastavu, onda PP i PK linije neće biti ispravne te se neće koristiti u utakmici. To također vrijedi za ozlijeđene igrače i njihove zamjene. Ozlijeđeni igrač zamijenjen zamjenom u standardnoj liniji će se također zamijeniti istim igračem i u PP/PK liniji. PP/PK linije se na ledu mijenjaju svakih 30 sekundi.

Trenutna postava
Na stranici Trenutne postave možete vidjeti postavu koja će biti korištena na sljedećoj utakmici. Zamjene su označene sa SUB kraticom nakon imena. U slučaju nepotpune formacije i zamjena, također će se automatski generirati nasumična postava.

Najmanje 3 linije i 1 golman moraju biti odabrani za utakmicu, inače će sistem automatski generirati linije.

Linije, taktika, uigranost
Taktička specijalizacija linija
Menadžer ima mogućnost da odabere taktičku specijalizaciju za svaku liniju. Učinkovitost svake od ovih taktičkih mogućnosti će ovisiti o vještinama tvojih igrača u traženim atributima za pojedine igračke pozicije. Zahtjevi za svaku taktičku specijalizaciju se mogu vidjeti na stranici 'Linije'. Možeš vidjeti informacije o specijalizaciji svakog igrača u njegovom profilu (igračeva detaljnija stranica i link 'Profil') i također na stranici za kreiranje linija te kada zamijeniš igrača u liniji.

Taktički profili igrača (link 'Profil' na detaljnoj stranici igrača) će se koristiti SAMO za izračun maksimalne uigranosti njihove linije temeljene na odabranoj taktici. Stvarna uigranost linije je zatim limitirana svojom maksimalnom uigranošću i lagano se povećava nakon svake utakmice u kojoj je sudjelovala ta linija - dolje vidi detaljnije informacije o uigranosti linija.

Za svaku taktičku opciju linije, postoji protu taktika koja je dodatno učinkovita protiv nje. Taktike protiv kojih je specifična taktika dodatno učinkovita je ispisana u tablici 'TAKTIKE LINIJA' u stupcu 'Učinkovite protiv'. Tu tablicu ćeš vidjeti na svim stranicama gdje je moguće mijenjati taktiku linije. Npr. taktika 'Kratka dodavanja' je dodatno učinkovita protiv taktike 'Iza gola'.
Kako točno funkcioniraju protu taktike? Njihov učinak je obrambeni: pomažu u sprječavanju protivničkih igrača da izvedu svoje 'specijalne taktičke' napadačke akcije.

Uigranost linije
Igrači koji često igraju zajedno će postepeno, korak po korak, razviti 'kemiju' (uigranost).

Kako uigranost linije pomaže u igri? Jednostavno: svaki puta kada linija izvede napadačku akciju, uigranost povećava izglede da će ta akcija biti 'specijalna taktička' akcija. Za vrijeme 'specijalne taktičke' akcije, igrači i dalje koriste svoje normalne atribute, ali sa povećanom šansom za postizanje pogotka.

Maksimalna uigranost uvijek ovisi o trenutnoj taktici linije te o taktičkoj predstavi igrača na svojim pozicijama (Taktički profili).
Ne brinite, tvoja uigranost neće pasti kada promijeniš taktiku linije - samo se mijenja maksimalna uigranost, a trenutna uigranost će polako padati s vremenom ako je trenutna uigranost veća od maksimalne uigranosti.

Sistem igre će 'zapamtiti' uigranost linije koja više ne postoji, npr ako je igrač zamijenjen ili ako je linija izbrisana. Taj sistem će automatski vratiti zapamćenu uigranost. Zapamćena uigranost nepostojećih linija će naravno tokom vremena brzo padati!

Druge postavke:
Agresivnost linije - agresivnost korištena od igrača sa dobrom snagom i samokontrolom može pozitivno utjecati na dominaciju linije na ledu. Ali budite oprezni jer igrač sa malom samokontrolom može biti puno puta isključen.

Kratice
Ugo - Vrijeme ugovora (u danima)
Kva - Kvaliteta
Pot - Potencijal
Gol - Vještina branjenja
Obr - Vještina obrane
Nap - Vještina napada
Puc - Vještina pucanja
Brz - Vještina brzine
Sna - Vještina snage
For - Forma igrača
Isk - Iskustvo
PIM - Isključenja u minutama (Penalties in minutes)
Nac - Nacionalnost
Lin - Broj linija kojih je igrač član
Akt - Aktivna/neaktivna linija (igrač)
Prio - Prioritet
Uigr - Uigranost linije
Max - Maksimalna moguća uigranost linije za odabranu taktiku
Agr - Agresivnost linije

NAJBOLJI MENADŽER