Accedi al gioco
Info di baseGiocatoriStadio
 Informazioni sui giocatori Minnesota North Stars.
 Nome Età IA Prt Tir Goa Ass +/- PIM T-P G-P P-P
 Gennadiy Khusnullin 25 297  30 41 0 6 12 6 0 0 0  
 Daniil Chaleev 18 88  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ulrik Mortensen 32 371  1 0 0 0 0 0 26 2 92.3  
 Alexander Kudeyarov 22 231  6 3 0 1 5 0 0 0 0  
 Mark Temlyakov 21 233  8 11 0 0 -1 0 0 0 0  
 Dmitriy Evtropov 33 296  29 81 7 11 24 24 0 0 0  
 Roberto Quejo 25 313  30 66 8 2 13 34 0 0 0  
 Dmitriy Artamoshin 33 342  30 105 19 2 25 4 0 0 0  
 Artem Ryazanskiy 25 268  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valentin Sagalov 24 294  27 47 3 4 7 36 0 0 0  
 Vyacheslav Tsplyakov 30 312  30 15 0 5 7 6 0 0 0  
 Vladimir Novolodskiy 34 247  27 16 0 10 25 26 0 0 0  
 Francis Reliņš 37 436  29 0 0 0 0 0 604 40 93.4  
 Evgeniy Altunin  Zraneny 34 331  30 53 4 7 19 2 0 0 0  
 Eiichi Tojo 18 117  23 7 0 6 3 2 0 0 0  
 Nikolay Kharitonchyuk 31 359  30 102 10 4 9 32 0 0 0  
 Valeriy Gaganov 24 330  30 13 0 4 15 12 0 0 0  
 Nazar Konovalenko 34 304  28 90 9 7 7 26 0 0 0  
 Patap Hrynik 20 164  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleg Martyanychev 32 327  30 55 5 8 21 2 0 0 0  
 Pavel Ekaterinin 29 321  30 96 16 6 25 10 0 0 0  
 Valeriy Kostenko 17 100  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vladislav Solovov 25 296  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Craig Branch 27 298  28 55 3 5 6 14 0 0 0  
 Maksim Karshukevich 25 336  27 29 0 7 5 4 0 0 0  
 Igor Golitsyn 26 327  30 21 0 15 19 14 0 0 0  
 Potap Dolgushin 26 244  30 8 0 5 9 4 0 0 0  
 Grigoriy Sluchevskiy 24 257  20 39 4 2 13 4 0 0 0  
 Anton Budnik 21 222  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anton Burdukov 22 244  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ostap Shchelkunov 22 243  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Gireev 22 250  16 28 3 1 2 8 0 0 0  
 Ivan Zaloga  Zraneny 18 124  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pavel Voronoy 21 251  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexey Timoshin 18 122  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Roman Khudorozkin 18 102  1 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Roman Filomafitskiy 17 103  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sergey Prusin 17 81  0 0 0 0 0 0 0 0  

MIGLIORI LEGHE