Pievienojies spēlei

Sastāvs
Maiņu veidošana un rezerves spēlētāju izvēle
Maiņas var izveidot un salikt sadaļā Maiņas. Vārtsargus var salikt un nomainīt sadaļas Maiņas augšā. Nospiežot pogu Pievienot, jāizvēlas spēlētāji, kuri ir plānoti vārtsarga pozīcijā. Vārtsargus atzīmē ar burtu G. Pēc vārtsargu izvēles jānospiež poga Izmainīt un visi vārtsargi tiks pievienoti sastāvam. Tagad jāuzliek prioritāte. Tā domāta, lai norādītu, kurš vārtsargs būs galvenais un kurš rezervists. To var izdarīt, mainot ciparu kolonā Prio blakus vārtsargiem un pēc tam izmaiņas jāapstiprina, nospiežot pogu Izmainīt. Spēlētājs ar augstāko prioritāti tiks uzskatīts par pirmo vārtsargu. Citi spēlētāji ar vēl zemākām prioritātēm piedalīsies spēlē tikai tad, ja kāds no spēlētājiem ar augstāku prioritāti būs savainots. Piemērs: tev ir trīs vārtsargi ar uzstādītām prioritātēm 3, 2 un 1. Uz laukuma tiks tas, kuram ir prioritāte 3, un kā rezervists spēlei tiks pieteikts vārtsargs ar prioritāti 2. Gadījumā, ja pirmais vārtsargs (3) tiks savainots, laukumā spēlēs otrais (2), bet pēdējais (1) būs rezervists.

Pēc tam jāizveido laukuma spēlētāju maiņas. Sadaļas Maiņas apakšējā logā var pārbaudīt, labot un veidot jaunas maiņas. Nospiežot pogu Pievienot, tiks parādīts viss spēlētāju saraksts. Katra maiņa sastāv no 5 spēlētājiem un tie jāizvēlās no šī saraksta. Jāizvēlas centrs (C), labais un kreisais uzbrucējs (RW, LW) un labais un kreisais aizsargs (RD, LD). Tagad jānospiež poga Izmainīt un parādīsies jauns logs. Tur var norādīt maiņas nosaukumu un izmainīt/uzlikt prioritāti. Nospiežot pogu Tālāk, maiņa būs pievienota pārējo maiņu sarakstam. Šādi jāizveido visas maiņas. Maksimālais maiņu skaits ir 26. Pēc tam jāsaliek prioritātes - tieši tāpat kā vārtsargu gadījumā. Lai gan ir iespējams izveidot 26 maiņas, tikai 4 piedalīsies spēlēs (ar augstāko prioritāti).

Maiņas un vārtsargi. Tos var aktivizēt, ķeksējot kvadrātiņus. Spēlētājs (maiņa), kurš ir izslēgts vai kurš nevar tikt izmantots spēlē, ir iekrāsots pelēkā krāsā. Visas maiņu vai vārsargu izmaiņas ir jāapstiprina ar pogu Izmainīt.

Rezervisti. Tos var salikt sadaļā Maiņas, Rezervisti. Šeit ir iespēja izvēlēties centru, malējo uzbrucēju vai aizsargu. Jaunus rezervistus var pievienot, nospiežot pogu Pievienot attiecīgajā apakšsadaļā. Līdzīgi kā vārtsargu gadījumā, iespējams izvēlēties ne vairāk kā 12 rezervistus katrai pozīcijai. Pēc tam visi tiks attēloti rezervistu sarakstā. Atkal jāuzstāda prioritātes. Rezervists ar augstāko prioritāti pirmais spēlēs kāda savainota spēlētāja gadījumā. Kā darbojas maiņu sistēma? Pavisam vienkārši. Ja kāds izkrīt no sastāva un nevar piedalīties spēlē (piemēram, savainojuma vai izlases spēles dēļ), tad rezervists ar lielāko prioritāti automātiski stājas šī spēlētāja vietā.
Ja spēlētājs tiek savainots spēles laikā, viņš pabeidz spēli, un rezervists viņu nenomaina. Rezerves spēlētājs spēlēs tikai nākamo spēli, uz kuru savainotais spēlētājs nevarēs ierasties.

Vairākuma un mazākuma maiņas (PP lines/PK lines):
PP/PK maiņu formējuma veidošanā, spēlētāju sarakstā uzrādās spēlētāju pozīcija komandas sastāvā un ar maziem burtiņiem norādīta, viņa pārstāvētās maiņas, prioritāte. Tas dot iespēju vieglāk izvēlēties spēlētāju no pašreizējā saraksta.
Spēlēs tiek izmantotas līdz 2 PP un PK maiņām, pat tādā gadījumā, ja menedžeris ir izveidojis vairāk maiņu. Ja nav izveidotas piemērotas PP/PK maiņas, tad tas tiek darīts automātiski.
Katram spēlētājam no PP/PK maiņas jābūt no spēlēm nokomplektētā sastāva. Ja maiņu formējumā tiks izmantots spēlētājs no spēlei nenokomplektētā sastāva, tad PP/PK maiņas nebūs izmantojamas un netiks izmantotas spēlēs. Tas attiecas arī uz ievainotajiem spēlētājiem un to rezervistiem. Ievainoto spēlētāju spēlētāju aizstāšana ar rezervistiem standarta maiņās notiks arī pēc tā paša principa PP/PK maiņās. PP/PK maiņas spēlēs tiks mainītas ik pēc 30 sekundēm.

Sastāvs
Pie Pašreizējais sastāvs tu vari redzēt sastāvu, kas piedalīsies nākamajā spēlē. Rezervisti ir atzīmēti ar SUB aiz to vārdiem. Arī nepilnīgi izveidotu maiņu un rezervistu gadījumā sastāvu automātiski saliks randoms.

Ir jābūt saliktām vismaz 3 maiņām un 1 vārtsargam, savādāk sistēma pati izveidos sastāvu pēc nejaušības principa.

Maiņas, taktika, saderība
Taktiskā maiņu specializācija
Trenerim ir iespēja izvēlēties katrai maiņai īpašu taktisko uzdevumu. Katras izvēlētās taktikas efektivitāte ir atkarīga no jūsu spēlētāju prasmēm, kuras nepieciešamas spēlējot kādā konkrētā spēlētāju pozīcijā. Prasības katrai taktiskajai specializācijai ir atrodamas sadaļā "Maiņas". Jūs varat atrast informāciju par katra spēlētāja specializāciju viņa profilā (spēlētāja detalizētajā lapā, linkā "Profils") un maiņu veidošanas lapā, kā arī kad jūs aizvietojat kādu spēlētāju jau esošā maiņā.

Spēlētāju taktiskie profili (links "Profils", kas atrodams spēlētāju detalizētā apraksta lapā) tiks izmantotie TIKAI, lai izrēķinātu maksimālo maiņas saderību, balstoties uz izvēlēto taktisko specializāciju. Īstā maiņas saderības palēnām pielīdzināsies maksimālajai ik pēc katras spēles palielinoties - saderības rādītājs ir redzams virs maiņas izvietojuma .

Katras maiņas taktiskajam uzstādījumam ir arī pretējā taktika, kura ir īpaši efektīva pret to. Saraksts ar to pret kurām specifiskajām taktikām pretējā taktika ir efektīva, ir atrodams tabulā 'MAIŅAS TAKTIKA' iedaļā 'Efektīva pret'. Šo tabulu jūs atradīsiet katrā lapā, kurā būs piedāvātas iespējas mainīt maiņas taktiku. Piemēram taktika 'Īsās piespēles' ir īpaši efektīva pret taktiku 'Aiz vārtiem'.
Kā tieši pretējā taktika darbojas? Galvenais efekts ir aizsardzība: tā dod iespēju kavēt pretinieku spēlētāju izvēlēto 'speciālo taktiku' uzbrukuma zonā.

Maiņu saderība
Spēlētāji, kuri regulāri spēlē kopā, soli pa solim uzlabos 'saderību'.

Kāda ir maiņas saderības nozīme spēlēs? Vienkārši; katru reizi kad maiņa izveido uzbrukuma situāciju, saderība palielina iespējamību, ka uzbrukumā tiks veikta izvēlētās 'speciālās taktikas' darbība. Veicot 'speciālās taktikas' darbības, spēlētāji vēlaizvien izmantos savas pamatiemaņas, taču ar paaugstinātu iespējamību, ka viņi gūs vārtus.

Maksimālā saderība ir atkarīga no izvēlētās maiņas taktikas un taktisko funkciju izpildes katram atsevišķam savas pozīcijas spēlētājam (skatīt 'Taktiskie profili').
Neraizējies, maiņas saderība nemazināsies, ja mainīsiet maiņai taktiku - vienīgi maksimālā saderība mainīsies un pašreizējā saderība ar laiku pamazām kritīsies, ja pašreizējā saderība ir augstāka kā maksimālā maiņas saderība.

Spēles sistēma 'atcerēsies' maiņas saderību, kuru Jūs izdzēsīsiet, piemēram, maiņas spēlētāju aizvietošanas vai dzēšanas dēļ. Spēles sistēma automātiski atjaunos atmiņā saglabāto maiņu. Neeksitējošās maiņas saglabātā saderība ar laiku samazināsies!

Citi uzstādījumi:
Maiņu agresivitāte - Maiņu agresivitāte – ja agresivitāti izmanto spēlētāji ar labām spējāmun paškontroles līmeni, tad tā pozitīvi var ietekmēt, uz ledus esošo, maiņu sniegumu. Esat uzmanīgi,jo spēlētāji ar zemu paškontroles līmeni var izraisīt neskaitāmus nodairījumus.

Saīsinājumi
Līg - Līguma ilgums (dienās)
Kva - Kvalitāte
Pot - Potenciāls
Vār - vārtsargs
Aiz - aizsardzība
Uzb - uzbrukums
Met - metieni
Ātr - ātrums
Spē - spēks
For - forma
PIE - pieredze
PIM - Soda minūtes
Tau - tautība
Mai - maiņu skaits, kurās ir spēlētājs
Act - Aktīva/neaktīva maiņa (spēlētājs)
Prio - Prioritāte
Sad - Maiņu saderība
Max - Maksimālā maiņu saderība izvēlētajam taktiskajam formējumam
Agr - Maiņu agresivitāte

LABĀKAIS MENEDŽERIS