Logg inn på spillet
Basis infoSpillereArena
 Informasjon om spillere Winnipeg Jets! Jaroslavl
 Navn Alder EI Kmp Sku Mål Ass +/- PIM S-M M-M P-M
 Stanislav Pastorek 28 342  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Viktor Srubshchikov 37 428  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dmitriy Anoskov 32 429  2 8 1 1 2 0 0 0 0  
 Yuriy Annushkin 24 342  2 0 0 0 0 0 44 2 95.5  
 Andrey Golobokov 19 138  2 11 0 0 1 2 0 0 0  
 Evgeniy Alekseevskiy 30 393  2 2 0 0 -1 0 0 0 0  
 Valentin Zosimovskiy 24 297  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Egor Veshnyakov 36 333  2 4 1 0 2 0 0 0 0  
 Ivan Brusentsov 27 411  2 9 1 0 1 2 0 0 0  
 Alessandro Toni 33 381  2 9 0 0 -1 2 0 0 0  
 Stepan Pyatibratov 31 405  2 8 0 0 -1 0 0 0 0  
 Maksim Galanov 31 365  2 4 1 1 2 0 0 0 0  
 Pellegrino Burla  Zraneny 25 299  2 2 0 0 -1 0 0 0 0  
 Earle Rosales 28 386  2 3 0 1 1 0 0 0 0  
 Vitaliy Severtsov 31 360  2 1 0 3 2 0 0 0 0  
 Gleb Gorban 26 394  2 9 0 0 1 0 0 0 0  
 Fedor Nilov 27 432  2 3 0 1 1 0 0 0 0  
 Dmitriy Dvorkin 26 334  2 0 0 0 -1 6 0 0 0  
 Rodrigo Guerra 26 314  2 0 0 0 2 0 0 0 0  
 Kuzma Permitin 25 304  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Oppdrag Verden