BasisinfoSpelersKalender
SPELERS - Nationale team Rusland
 Naam Lee VI Wed Sch Goa Ass +/- S-D G-K P-K
 Petr Kretov  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Nekhaev  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Samusenko  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Karabeynikov  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Obraztsov  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Zakaznikov  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Leshchinskiy  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sevastjan Basangin  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Batkin  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Durnev  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Bezzubtsev  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Gogol  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Protasyev (Zraneny 1)  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitaliy Samygin  19 178 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evdokim Filipov  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Marashov  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Gavshin  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Boltnev  19 212 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valeriy Telenchenko  19 190 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nazar Kirillovykh  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Emeljan Dolgorouki  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kapiton Khoroshikhin  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Volzhanin  19 191 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Smirnov  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Apollonov  19 178 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladislav Kanskiy  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Rakhimyanov  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Anaksagorov  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Simakin  19 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rustam Donskoy  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Okladnikov  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Lebedev  19 173 0 0 0 0 0 0 0 0

TOP DIVISIES