BasisinfoSpelersKalender
SPELERS - Nationale team Rusland
 Naam Lee VI Wed Sch Goa Ass +/- S-D G-K P-K
 Petr Skrynnikov  20 224 2 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Karabeynikov  18 146 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Kartmazov  20 252 4 11 1 3 4 0 0 0
 Alexander Edemskiy  20 245 4 7 0 2 -1 0 0 0
 Anton Bragin  20 215 2 0 0 0 0 0 0 0
 Valeriy Raspopov  20 244 4 19 5 0 2 0 0 0
 Konstantin Strelavin  20 257 4 9 0 1 -1 0 0 0
 Sergey Saltychev  20 260 3 0 0 0 0 71 5 93
 Anatoliy Chupyrkin  20 241 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Bezzubtsev  18 147 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Petritskiy  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Borislav Manankov  20 215 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Shumilin  20 226 2 2 0 1 0 0 0 0
 Bogdan Dashin  20 234 4 5 0 0 -1 0 0 0
 Evdokim Filipov  18 148 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Tishenin (Zraneny 9)  20 238 4 8 0 1 4 0 0 0
 Valeriy Ivanenkov  20 243 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Burnashev  20 246 4 24 5 0 4 0 0 0
 Fedor Sazonov  20 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Kashitsyn  20 232 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Glazov (Zraneny 3)  20 256 1 0 0 0 0 25 3 88
 Arkadiy Godun  20 261 4 8 0 5 7 0 0 0
 Vyacheslav Lopukhin  20 247 4 13 1 1 4 0 0 0
 Filipp Bautin  20 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Potap Leskin  20 232 3 7 2 0 3 0 0 0
 Grigoriy Kosmachev  20 243 3 9 1 1 1 0 0 0
 Timofey Safronov  20 234 4 6 2 2 7 0 0 0
 Valentin Anisimtsev  20 263 4 6 0 3 7 0 0 0
 Vladislav Kanskiy  18 152 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stanislav Sivovolov (Zraneny 9)  20 237 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Zhadanov  20 246 4 9 0 2 4 0 0 0
 Emeljan Petryagin  20 236 4 8 0 0 -1 0 0 0
 Rustam Donskoy  18 144 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Nesterov  20 230 2 0 0 0 0 0 0 0
 Prohor Olevsky  20 230 4 8 0 2 7 0 0 0

Taken Wereld