Basis infoSpillereKalender
SPILLERE - Landslaget Hviterussland
 Navn Alder EI Kmp Sku Mål Ass +/- S-M M-M P-M
 Martyn Brestski  19 214 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kastus' Ziabkin  24 403 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valiantsin Rybkin  (Zraneny 4)  24 413 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mikalay Homich  30 508 0 0 0 0 0 0 0 0
 Iziaslau Mukasey  30 566 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikadzim Zaytsau  28 491 0 0 0 0 0 0 0 0
 Miraslau Puntus  22 312 0 0 0 0 0 0 0 0
 Patap Kalinkevich  22 317 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kiryla Siarkevich  (Zraneny 1)  28 522 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mikanor Prakapenka  26 419 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viachaslau Shysh  23 341 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ales' Pun'ko  28 496 0 0 0 0 0 0 0 0
 Piatro Lakovich  32 489 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ryhor Svirydau  24 422 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tamislau Valevich  24 419 0 0 0 0 0 0 0 0
 Aliaksandr Kazakevich  21 283 0 0 0 0 0 0 0 0
 Zmitser Karnatsevich  26 467 0 0 0 0 0 0 0 0
 Zmitser Jasinski  23 332 0 0 0 0 0 0 0 0
 Navum Ramaschanka  29 495 0 0 0 0 0 0 0 0
 Davyd Petrash  (Zraneny 2)  22 340 0 0 0 0 0 0 0 0
 Jan Galaveshka  28 495 0 0 0 0 0 0 0 0
 Makar Gramovich  26 457 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pimen Laboukin  30 507 0 0 0 0 0 0 0 0
 Hvedar Tsagel'nik  25 445 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikadzim Kazlouski  24 417 0 0 0 0 0 0 0 0
 Makar Levizarovich  30 487 0 0 0 0 0 0 0 0
 Makar Koshсhanka (Zraneny 1)  24 396 0 0 0 0 0 0 0 0
 Astap Sukonka  26 474 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mikanor Fedarovich  24 392 0 0 0 0 0 0 0 0
 Radzislau Babrovich  21 279 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPP LIGAER