Informasjon om arena HC Pilsner Urquell Košutka
 Arena navn Pilsner Urquell Aréna 
 Publikumskapasitet 12120 seter 
 Treningsforhold 175 % (175%) 
 Restitusjonsforhold 165 % (165%) 
 Juniorstall 100 % (100%) 
 Cheerleaders 100 % (100%) 
 Analyseavdeling 100 % (100%) 
 Markedsavdeling 100 % (100%) 

Oppdrag Verden