Informasjon om arena GESAKO MARTIN
 Arena navn Martiner Arena 
 Publikumskapasitet 10000 seter 
 Treningsforhold 220 % (220%) 
 Restitusjonsforhold 202 % (202%) 
 Juniorstall 1 % (100%) 
 Cheerleaders 100 % (100%) 
 Analyseavdeling 100 % (100%) 
 Markedsavdeling 82 % (82%) 

Oppdrag Verden