Informasjon om arena Steel
 Arena navn Steel Arena 
 Publikumskapasitet 3000 seter 
 Treningsforhold 15 % (0%) 
 Restitusjonsforhold 15 % (0%) 
 Juniorstall 15 % (0%) 
 Cheerleaders 15 % (0%) 
 Analyseavdeling 15 % (0%) 
 Markedsavdeling 15 % (0%) 

BESTE MANAGER