Zapisz się do gry

Formacje
Sposób ustawiania formacji i rezerwowych
Dostepne jest stworzenie i ustawienie formacji w menu Formacje. Ustawienie bramkarzy w menu Formacje, w górnej części okna , w podmenu Bramkarze - po naciśnięciu na przycisk Dodaj będziesz wybierał z listy wszystkich zawodników, który mozesz wybrać do gry na bramce. Nastepnie zaznaczas zawodnika w menu obok literką G. Kolejnym krokiem będzie naciśnięcie na przycisk Stworzyć i bramkarz zostanie dodany do twojego skladu. Teraz musisz ustalić priorytet. Zgodnie z nim bramkarz będzie występował w meczu jako pierwszy lub rezerwowy bramkarz. Ustawisz to zmieniając numer, który znajduje się przy bramkarzu w kolumnie Prio i potwierdzisz naciskając przycisk Zmień. Zawodnik, któremu zostanie przydzielony najwyższy numer będzie uważany jako pierwszy bramkarz i kolejny jako drugi. Pozostali bramkarze z odpowiednio niższymi numerami zagrają tylko wtedygdy jeden z bramkarzy z wyższym priorytetem będzie kontuzjowany . Przykład: masz trzech bramkarzy, którzy mająprzyporządkowane wartości priorytetu odpowiednio 3,2 i 1.W meczu zagra bramkarz z priorytetem 3 a drugim wystawionym będzie ten o priorytecie 2. W przypadku kontuzji gracz z priorytetem 3,bramkarz o priorytecie 2 zostanie automatycznie wystawiony jako pierwszy bramkarz w następnym meczunatomiast drugim bramkarzem zostanie zawodnik o priorytecie 1.

Potem należy stworzyć swoje formacje. W menu Formacje, jest specjalne miejsce gdzie można sprawdzić, zmienić lub stworzyć nowe formacje. Po naciśnięciu przycisku Dodaj pojawi się lista wszystkich zawodników. Należy wybrać z listy wszystkich 5 potrzebnych graczy do każdej formacji. Należy wybrać środkowego (C), prawego i lewego napastnika (RW, LW) oraz prawgo i lewego obrońcę (RD, LD). Teraz nacisnij na przycisk Stworzyć i pokaże się następne okno. Tutaj mozna nazwać formację i zmienić jejpriorytet. Naciśnij przycisk Dalej i zobaczysz tę formację na liście. W ten sposób wybiera się wszystkie linie - mozna stworzyć maksymalnie 26. Następnie nalezy ustawić priorytet tak samo jak w przypadku bramkarzy. Pomimo, że można stworzyć 26 formacji, do maksymalnej liczby 4, które mogą zagrać w meczu (posiadających najwyższe wartości priorytetu).

Formacje i bramkarze. Mozna włączyć i wyłączyć granie w meczu poprzez zaznaczenie danego okienka. Zawodnik (formacja), która jest wyłączona, lub zawodnik (formacja), która nie może być użyta w meczu jest zaznaczona na szaro. Każda zmiana w formacjach i bramkarza musi zostać potwierdzona przez naciśnięcie przycisku Zmiana.

Następne ustawienie odnosi się do rezerwowych. Ta zmiana jest dokonana w menu Formacje, w podmenu Rezerwowi. Mozliwe jest wybranie rezerwowego środkowego, skrzydłowego lub obrońcę. Nowy rezerwowy zostanie dodany po nacisnięciu na przycisku Dodajw odpowiednim oknie. W podobny sposób wybiera się bramkarza, mozliwe jest wybranie maksymalnie 12 of substitutes for all positions at the most. Nastepnie wszyscy bedą pokazani na liście zawodników rezerwowych. Należy ponownie ustawić ich priorytet. Rezerwowy z największą liczbą priorytetu będzie występować jakopierwszy rezerwowy w przypadku kontuzji podstawowego zawodnika . Jak działa system rezerwowych. Jeśli jakiś zawodnik wypadnie z formacji i nie może zagrać (np. kontuzja lub gra w drużynie narodowej) rezerwowy z najwyższym priorytetem zastępuje go i automatycznie gra w meczu.
Jeśli zawodnik jest kontuzjowany w meczu, gra do końca tego meczui w tym meczu nie zagra zawodnik rezerwowy. Rezerwowy zawodnik wystąpi w następnym meczu, w którym nie gra niedostępny gracz.

Linie gry w przewadze i osłabieniu (linie PP /linie PK):
Przy tworzeniu linii PP/PK z listy zawodników, przy każdym z nich widnieje oznaczenie literowe, określające zajmowaną przez niego pozycję w formacji. Dzięki temu łatwiej wybrać właściwego gracza z aktualnego składu.
W meczu będą używane maksymalnie dwie linie gry w przewadze/osłabieniu, nawet wówczas, gdy menadżer stworzy większą ich liczbę. Jeśli menadżer nie stworzy żadnych linii PP/PK, do gry w przewadze/osłabieniu zostanie automatycznie wykorzystane standardowe ustawienie.
Każdy zawodnik linii PP/PK powinien znajdować się w podstawowym składzie. W przeciwnym razie linia PP/PK zawierająca takiego zawodnika nie zostanie użyta w meczu. Dotyczy to również kontuzjowanych zawodników i ich zmienników. Kontuzjowani zawodnicy będą zastąpieni przez swoich zmienników zarówno w podstawowej formacji jak i w liniach PP/PK. Linie PP/PK będą zmieniane co 30 sekund podczas meczu.

Skład
Na ekranie Składu, widzisz cały swój zespół w takim ustawieniu w jakim wystąpi w następnym meczu. Rezerwowi gracze są oznaczeni jako SUB po ich nazwiskach. Jeśli formacja jest niekompletna i nie ma ustawionych rezerwowych,którzy mogliby wystąpić w tej formacji, system wygeneruje przypadkowe ustawienie.

Przynajmniej 3 formacje i 1 bramkarz muszą być ustawione na mecz, w innym wypadku system wygeneruje automatycznie skład meczowy.

Formacje, taktyki, zgranie
Specjalizacja taktyczna formacji
Trener ma możliwość wyboru specjalizacji taktycznej dla każdej z formacji. Efektywność każdej z dostępnych opcji taktycznych będzie zależała od umiejętności twoich graczy w wybranych dla danej pozycji atrybutach.Wymagania odnośnie każdej specjalizacji taktycznej można znaleźć na stronie Zawodnicy > Skład > Formacje. Informacje dotyczące predyspozycji każdego z zawodników możesz znaleźć w jego profilu (strona z danymi zawodnika > Profil), na stronie tworzenia formacji oraz podczas wymiany zawodnika w formacji..

Profile taktyczne zawodników (link 'Profil' na stronie z danymi zawodnika) będą wykorzystywane TYLKO do obliczenia maksymalnego zgrania formacji, w oparciu o wybraną taktykę. Aktualne zgranie formacji jest więc ograniczone poziomem maksymalnego zgrania i rośnie powoli po każdym meczu, w którym wystąpiła dana formacja - przeczytaj szczegółową informację zamieszczoną poniżej..

Dla każdej taktyki istnieje kontrtaktyka, która będzie szczególnie skuteczna przeciwko niej. W tabeli 'Taktyka formacji', w kolumnie 'Skuteczna przeciwko' można znaleźć nazwy taktyk, przeciwko którym wybrana taktyka jest bardziej skuteczna. Tabelę znajdziesz na każdej stronie, gdzie istnieje możliwość zmiany taktyki formacji.. Dla przykładu - taktyka 'Krótkie podania' jest szczególnie skuteczna przeciwko taktyce 'Podania zza bramki'.
Jak dokładnie działają kontrtaktyki? Efekt ich działania ma charakter defensywny: utrudniają zawodnikom drużyny przeciwnej wykonanie przez nich specjalnych ofensywnych zagrań taktycznych..

Zgranie lini
Zawodnicy, którzy często ze sobą grają, będą stopniowo, krok po kroku, rozwijać swoje 'zgranie.'.

W jaki sposób zgranie formacji ma pomóc w grze? To proste - za każdym razem, gdy formacja przeprowadza akcję ofensywną, jej zgranie zwiększa szansę na to, że dana akcja będzie 'specjalnym taktycznym' zagraniem. Podczas takiego zagrania zawodnicy wciąż korzystają z posiadanych przez siebie atrybutów, ale mają większą szansę na zdobycie gola..

Maksymalny poziom zgrania zawsze zależy od aktualnej taktyki danej formacji oraz od predyspozycji taktycznych występujących w niej zawodników (Profile taktyczne)..
Bez obaw - po zmianie taktyki dla danej formacji poziom jej zgrania nie spadnie - zmianie ulegnie jedynie poziom maksymalnego zgrania. Aktualne zgranie będzie się powoli obniżać, jeśli poziom nowego maksymalnego zgrania będzie niższy niż aktualne zgranie..

System gry 'zapamięta' zgranie formacji, która przestanie istnieć wskutek np. zmiany zawodnika w formacji lub usunięcia całej formacji. System - w razie potrzeby - odtworzy zapamiętane zgranie automatycznie. Zachowane zgranie nieistniejącej formacji będzie się oczywiście obniżać z biegiem czasu.!

Inne ustawienia:
Agresywność lini - agresywność używana przez zawodników z dużą siłą i opanowaniem może pozytywnie wpłynąć na dominację danej formacji na lodowisku. Bądź jednak ostrożny, ponieważ zawodnik z niskim opanowaniem może łapać wiele przewinień.

Skróty
Kon - długość kontraktu (dni)
Prz - Przydatność
Pot - Potencjał
Bra - Umiejętności bramkarskie
Def - Umiejętności obronne
Ata - Umiejętności ofensywne
Str - Umiejętności strzeleckie
Szy - Szybkość
Sił - Siła
For - Forma
Doś - Doświadczenie
KMin - Kary w minutach
Nar - Narodowość
Lin - numer linii, w której gra zawodnik
Akt - Aktywna/nieaktywna formacja (player)
Prio - Priorytet
Zgr - Zgranie lini
Max - Maksymalny poziom zgrania dla wybranej taktyki
Agre - Agresywność lini

NAJLEPSZY MENADŻER