Zapisz się do gry

Aktualności w drużynie
Ekran Aktualności w drużynie automatycznie pojawia się po zalogowaniu do gry i zawiera ostatnie informacje i wydarzenia związane z drużyną. Dlatego, menadżer powinien regularnie sprawdzać tenekran .

NAJLEPSZY MENADŻER