Informaţii primareJucătoriStadion
 Informaţii despre jucători RHC Evpatij Kolovrat 2007
 Nume Vârsta AI Juc Şu Gol Pas +/- PIM S-P G-P P-P
 Oleg Klyagin 20 233  2 4 1 0 -3 0 0 0 0  
 Gleb Severnyy 20 141  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vasiliy Chalyy 20 144  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vincent Henderson 22 198  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Paweł Arseniuk 20 229  2 6 0 0 -3 2 0 0 0  
 Jaxon McFaull 22 199  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sebastian Bałamut 22 249  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Damion Hurd 24 213  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Neil Vaughan 19 172  2 0 0 1 -1 0 0 0 0  
 Brent Faber 20 185  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tihon Polkin  Zraneny 20 220  2 0 0 0 0 0 68 10 85.3  
 Siem Rijkenborg 20 229  2 3 0 1 -3 2 0 0 0  
 Olivier Finch 21 176  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nikolay Paustov  Zraneny 23 227  2 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jaime Runyon 23 243  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Juliusz Chuderski 21 194  1 1 0 0 0 2 0 0 0  
 Leroy Pennings 20 221  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yuriy Kalistov 20 143  2 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Danila Korzhev 20 194  2 4 1 0 -3 0 0 0 0  
 Nikolay Zakharikov 21 216  2 2 0 0 0 2 0 0 0  
 Sergey Trempolets 20 212  1 2 0 1 -1 2 0 0 0  
 Jonathan Jaques 23 206  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vitaliy Golovkov 21 185  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gerasim Rogovtsov 21 178  2 5 0 0 0 2 0 0 0  
 Andrey Sofronitskiy 20 169  2 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Veniamin Tsarstvenyy 19 166  2 3 0 0 -3 0 0 0 0  
 Potap Yakovlev 19 111  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ronald Páchnik 19 165  2 8 3 0 -1 0 0 0 0  
 Igors Sams 19 173  2 2 0 0 -1 2 0 0 0  
 Artem Stravinskiy 19 87  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dainis Grauds 19 167  2 1 0 1 -1 0 0 0 0  
 Vladimir Tabachnikov 20 142  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bronislav Alyushin 20 124  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

CEL MAI BUN MANAGER