Войти в игру
Общие сведенияИгрокиСтадион
 Информация об игроках Медведм
 Имя Возр. СУ Мат Бро Гол ГП +/- ШМ Б-В Г-В ОБ%
 Alexey Ovdin 25 301  18 59 0 8 -9 12 0 0 0  
 Viktor Vovkovich 26 243  14 35 5 0 10 4 0 0 0  
 Alexey Umyantsev 25 218  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Evsey Nemchenko 26 272  18 12 0 3 15 0 0 0 0  
 Valentin Tikhmenev 24 308  17 53 6 0 -8 4 0 0 0  
 Miroslav Uzkov 25 218  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anatoliy Melgunov 26 293  16 36 0 3 14 2 0 0 0  
 Dmitriy Derbin 26 240  4 2 0 1 3 2 0 0 0  
 Pavel Dudorov 25 232  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vladislav Devyatyarov 24 258  18 61 10 2 15 14 0 0 0  
 Fadey Dubinushkin 25 305  17 24 0 7 -9 14 0 0 0  
 Yuriy Kuzmin 26 299  18 10 0 7 11 0 0 0 0  
 Filipp Shlyakhov 24 307  16 34 0 0 -2 2 0 0 0  
 Daniil Yakuba 25 277  18 9 0 5 15 6 0 0 0  
 Rodion Marshak 26 288  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Grechishchev 25 291  18 0 0 0 0 0 425 29 93.2  
 Viktor Bogdashov 26 283  18 40 2 9 15 2 0 0 0  
 Vitaliy Guzanin 26 229  7 14 2 2 3 4 0 0 0  
 Gennadiy Kosygin  Zraneny 26 293  15 14 2 1 7 0 0 0 0  
 Nikolay Zlobchev 26 263  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Tolstousov 26 221  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nikolay Krasnopolskiy 26 224  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vladimir Antipov 25 301  18 131 7 3 -9 10 0 0 0  
 Andrey Rylenkov 26 274  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexey Kossakovsky 24 285  17 93 16 2 10 6 0 0 0  
 Artemiy Ryabchenko 25 235  3 3 0 0 -7 0 0 0 0  
 Artem Zalutskiy 25 301  18 10 0 13 11 6 0 0 0  
 Petr Shyvkov 25 290  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Задания Мир