Registrácia a prideľovanie mužstiev
Postup pri registrácii a pridelení mužstva.

Prvý krok je vytvorenie nového konta v hre :
Nick - meno alebo prezývka s ktorou bude manažér vystupovať v hre.
Heslo - heslo na overenie správnosti manažéra.
E-mailová adresa - fungujúca e-mailová adresa manažéra. Po pridelení mužstva príde manažérovi na túto adresu automaticky upozornenie.
Štát - štát, kde chce manažér hrať.

Keďže počet mužstiev v HM je obmedzený, každý nový manažér je zaradený do poradovníka na pridelenie mužstva. Po zaregistrovaní je možné kedykoľvek pripojiť sa do hry a skontrolovať pozíciu manažéra v poradovníku.

Prideľovanie mužstiev prebieha automaticky počas nočného výpočtu a po pridelení mužstva príde manažérovi automaticky vygenerované e-mailové upozornenie.
Každé pridelené mužstvo má vygenerovaných úplne nových hráčov, financie, štadión a zázemie nastavené na počiatočné hodnoty..

Po pridelení mužstva je nevyhnutné v priebehu 3 dní aktivovať mužstvo prihlásením sa do hry. Je možné zmeniť si nastavenie názvu mužstva a štadióna a vybrať si hráčov.

Pri registrácii sa každému manažérovi ponúka na výber iba krajina, odkiaľ sa pripája na internet !

Hráči
Každý hráč má 11 základných atribútov, ktoré ovplyvňujú jeho výkon na zápase, a ďalšie, ktoré majú vplyv na iné oblasti hry.

Brána
Schopnosť hráča hrať na pozícii brankára, spolu s rýchlosťou ovplyvňuje úspešnosť pri blokovaní striel súpera na bránu.

Obrana
Obrancovia využívajú tento atribút ako hlavný pri bránení súperovým útokom. Samozrejme, obranu používajú pri obrannej činnosti aj útočníci, ale menej ako obrancovia, pretože ich hlavnou úlohou je útočiť.

Útok
Schopnosť a šikovnosť hráčov v poli pri útočení na súperovu bránu využívaná hlavne útočníkmi (rovnakým ako útočníci využívajú pri bránení atribút Obrana, využívajú aj obrancovia pri útočení atribút Útok).

Streľba
Streľbu používajú všetci hráči v poli pri strieľaní gólov.

Nahrávka/Kontrola puku
Pre hráčov v poli – dobrá alebo zlá nahrávka zvyšuje (resp. znižuje) šancu, že strela hráča skončí v sieti. Dôležitá schopnosť pre centrov – pretože ich ulohou je rozohrávať akcie a rozdávať gólové prihrávky ostatným hráčom.
Pre gólmanov – nahrávka sa pre gólmanov používa ako 'Kontrola puku/Nahravka' a ovplyvňuje šikovnosť pri spracovaní a rozohrávke puku po zachytení strely. Nízke hodnoty tohto atribútu spôsobia častejšie možnosti dorážok pre súperových hráčov. Pri dorážke je vyššia šanca na skórovanie ako pri normálnej strele.

Sila
Pri vhadzovaní využíva center svoju silu (spolu s atribútom Útok) a všetci hráči v poli využívajú silu pri bránení. V kombinácii s vhodným nastavením agresivity formácie môže sila zvýšiť celkovú prevahu mužstva.

Rýchlosť
Využívaná všetkými hráčmi, ako hlavný atribút brankármi a pomocný pre ostatných hráčov.

Sebaovládanie
Pre hráča v poli – pri agresívnej hre spôsobuje nízke sebaovládanie častejšie vylučovanie hráča.
Pre brankára – nízke sebaovládanie brankára môže na zápase spôsobiť po sérii inkasovaných gólov v rýchlom slede pokles jeho sebadôvery a koncentrácie. To bude mať za následok zhoršenie jeho výkonu až do konca zápasu. V reporte zo zápasu je táto udalosť označená hlásením 'Brankár stratil sebadôveru a koncentráciu'.

Tieto atribúty sa zlepšujú počas tréningu aj počas zápasu. Na zápase sa zlepšujú podľa toho, na akej pozícii hráč hrá. Nastavenie tréningu a spôsob zlepšovania týchto atribútov sú podrobne popísané v časti návodu Tréning.

Ďalšie atribúty, ktoré priamo ovplyvňujú výkon hráča na zápase, ale menia sa podľa iných pravidiel ako predchádzajúca skupina :

Energia
Na zápase sa hráč unavuje podľa času stráveného na ľade, preto sa mu znižuje energia. Brankár sa na zápase unavuje podľa počtu striel na bránu. Strata energie každého hráča ovplyvňuje jeho výkon takto - ak hráč stratí 30 % energie, atribúty brána, obrana, útok, streľba, sila a rýchlosť sú počas zápasu oslabené o 30 %. Toto platí aj vtedy, keď hráč nastupuje na zápas so zníženou energiou.
Energia hráčov klesá a stúpa aj počas tréningu podľa nastavenia jednotlivých fáz. Hráči sa každý deň regenerujú navyše aj počas nočného oddychu, bez ohľadu na to, ako je nastavený tréning. Veľmi unaveným hráčom (menej ako 60% energie) sa zvyšuje riziko zranenia.
V detailom pohľade na zápas je možné sledovať energiu hráčov tesne pred zápasom a tesne po zápase v stĺpci Ene.

Forma, skúsenosť
Vysoká forma a skúsenosť spôsobujú, že hráč bude efektívne a správne využívať všetky svoje schopnosti. Naopak v prípade nízkej formy a skúsenosti je vyššia šanca, že hráč bude "kaziť, čo sa dá".

Formou sa vyjadruje momentálna hráčova fyzická a psychická pohoda. Preto nie je priamo ovplyvnená výkonom hráča na zápase ani tréningom. Faktory, ktoré ovplyvňujú formu, sú všetky udalosti, ktoré sa týkajú hráča (napr. jeho osobný život), ale nie sú podchytené v iných oblastiach HA. Forma hráčov kolíše hore a dole, najlepší spôsob, ako to ovplyvniť, je hráčov s nízkou formou nahradiť v zostave hráčmi s vysokou formou. V každom momente má forma smer, ktorým sa pohybuje, alebo zostáva rovnaká. Tento smer sa môže zmeniť počas každého nočného výpočtu a šanca zmeny smerom hore sa dá mierne ovplyvniť jednou z týchto možností :
- ľahký alebo stredne ťažký tréning (týka sa iba hráčov, ktorí nehrajú zápas)
- dobrý výkon hráča na zápase

Zraneným hráčom klesá forma pomaly počas celej doby trvania zranenia.

Skúsenosť získavajú hráči iba na zápasoch. Najviac skúsenosti je možné získať počas dôležitých zápasov, napríklad v playoff alebo v reprezentácii.

Ďalšie atribúty hráča :

Vek
Vek hráča sa zvyšuje o jeden rok na konci každej sezóny. Keď hráč dosiahne svoj vekový horizont, jeho hlavné atribúty začnú pomaly klesať.

Zmluva
Počet zostávajúcich dní hráčovej zmluvy.
V detailnom zobrazení vlastného hráča sa nachádza možnosť "Vyhodiť hráča". Vyhodení hráči s kvalitou nižšou ako 40 odchádzajú automaticky do dôchodku, ostatní sa snažia 'zamestnať sa' v iných mužstvách.
Zmluvy všetkých hráčov budú automaticky predĺžené v prípade, že má mužstvo dostatok hotovosti na podpisový bonus.

Zranenie
Typ zranenia a koľko dní bude ešte hráč zranený.

Plat
Denný plat hráča podľa jeho aktuálnej zmluvy. Plat pre chránených hráčov sa počíta podľa ich schopností, hviezdneho štatútu a podľa úrovne ligy.
Zahraničný hráč v mužstve dostáva k svojmu zmluvne dohodnutému platu navyše bonus 15%.

Štát
Štátna príslušnosť hráča.

Mužstvo
Mužstvo, s ktorým má hráč momentálne podpísanú zmluvu.

Kvalita
Veľmi dôležitá vlastnosť hráča, ktorá síce neovplyvňuje priamo jeho výkon na zápasoch, ale má veľký vplyv na rýchlosť tréningu. Navyše, keď atribút hráča dosiahne úroveň 150% kvality, tréning toho atribútu sa výrazne spomalí.
Kvalita je určená výpočtom už pri "narodení" hráča a neskôr sa nemení.

Potenciál
Každý hráč má vekový horizont. Keď ho dosiahne, začnú sa zhoršovať jeho schopnosti. Hodnota potenciálu sa postupne znižuje, ako hráč starne a potenciál 0 % znamená, že hráč dosiahol svoj vekový horizont.
Praktický rozdiel medzi hráčmi s potenciálom 20 % a 50 % je taký, že prvý dosiahne skôr svoj vekový horizont a začnú sa mu skôr zhoršovať schopnosti.

Index šikovnosti
Index šikovnosti je súčet hlavných atribútov hráča (bez formy a skúsenosti).

Slabé miesto brankára
Strelci, ktorí strieľajú na brankárove slabé miesto, majú lepšiu šancu dať gól. Tento atribút vidí iba aktuálny majiteľ hráča.
V nastavení zápasu je možné zadať, na ktoré miesto pôjde väčšina striel mužstva alebo je možné nechať normálne nastavenie, v tom prípade sa streľba rozdelí rovnomerne. Toto nastavenie sa zobrazuje aj na stránke odohraného zápasu - iba na vlastných zápasoch.

Hviezda
Počet hviezd vyjadruje hviezdny štatút hráča. V každom ligovom zápase sa vyhlásia tri najväčšie hviezdy, títo hráči získavajú väčšiu popularitu medzi fanúšikmi a postupne sa z nich stanú hviezdy.
V detaile hráča, ktorý zatiaľ nezískal žiadnu hviezdu, je možné sledovať jeho pokrok k hviezdnemu štatútu ako percentuálnu hodnotu z oddelenia prieskumu.
Ďalší faktor, ktorý zvyšuje hviezdny štatút hráčov, sú štatistické kategórie vyhodnotené vždy na konci základnej časti sezóny. Momentálne to sú :
Kanadské bodovanie produktivity - poradie hráčov podľa počtu strelených gólov a nahrávok na góly.
Najlepší strelec - poradie hráčov podľa počtu strelených gólov.
Najlepší obranca - poradie obrancov podľa počtu strelených gólov a nahrávok na góly. Do tejto kategórie sa počíta každý hráč, ktorý všetky ligové zápasy odohral na pozícii obrancu.
Najlepší brankár - poradie brankárov podľa percentuálnej úspešnosti zásahov. Do tejto kategórie sa počítajú iba brankári, ktorí odohrali aspoň polovicu ligových zápasov v pozícii brankára.

A načo sú mužstve hviezdni hráči? Okrem toho, že hviezdy chcú vyššie platy, má to aj dobrú stránku - na zápasy chodí viac divákov a predávajú sa darčekové predmety.
Zoznam všetkých hviezdnych hráčov v mužstve je na stránke "Hráči", "Hviezdy".
Ak hviezdny hráč zmení ligu, jeho hviezdny štatút sa o niečo zníži.

Spokojnosť
Spokojnosť hráča je ovplyvnená tým, ako často hráva ligové zápasy. Spokojnosť má význam len u nechránených hráčov – viac informácií je v časti Trh.

Úrovne spokojnosti :
oddaný
šťastný
spokojný
potešený
neutrálny
znepokojený
nespokojný
deprimovaný
rebelantský

Lojalita
Vlastnosť hráča, ktorá ovplyvňuje možnosti podpísania novej zmluvy v aktuálnom mužstve nechráneného hráča.
Verzie zmluvy:
1. zmluva na 70 dní, podpisový bonus 0, plat hráča sa vypočíta tak, že k tabuľkovému platu hráča sa pripočíta 1/70 časť z 45% aktuálnej najvyššej ponuky z iných mužstiev
2. zmluva na 70 dní, podpisový bonus 40% z aktuálnej najvyššej ponuky z iných mužstiev, tabuľkový plat hráča
3. zmluva na 140 dní, podpisový bonus 70% z aktuálnej najvyššej ponuky z iných mužstiev, tabuľkový plat hráča
4. zmluva na 210 dní, podpisový bonus 100% z aktuálnej najvyššej ponuky z iných mužstiev, tabuľkový plat hráča

Lojalita hráča môže mať 6 úrovní, možnosti zmluvy pre aktuálneho majiteľa hráča podľa jednotlivých úrovní budú takéto:
-3 : hráč neumožní jeho mužstvu dorovnať najvyššiu ponuku, jediná šanca udržať si hráča bude zvíťaziť nad ostatnými mužstvami pri navyšovaní jeho ponuky na trhu
-2 : hráč bude akceptovať verzie zmluvy 4
-1 : hráč bude akceptovať verzie zmluvy 3, 4
1 : hráč bude akceptovať verzie zmluvy 2, 3, 4
2 : hráč bude akceptovať verzie zmluvy 1, 2, 3, 4
3 : hráč zostane v mužstve dovtedy, kým sa manažér nerozhodne predať alebo vyhodiť ho

Počet hráčov v mužstve
Ak je v mužstve menej ako 20 hráčov, manažér mužstva bude prepustený (pozri Pravidlá hry). Ak je v mužstve viac ako 50 hráčov, do mužstva nechodia juniori a nie je možné kupovať a zamestnávať nových hráčov.

Obchody
V okne Obchody sa zobrazí porovnanie hráča a posledných podobných hráčov predaných na trhu. Táto funkcia je k dispozícii iba pre vlastných hráčov a hráčov na trhu.
Linka na okno Obchody sa nachádza v detailnej obrazovke hráča.

Úlohy Svet