Informácie o štadióne Ice-Omas
 Meno štadióna Stöckli 
 Kapacita štadióna 13000 divákov 
 Tréningové priestory 180 % (250%) 
 Regeneračné priestory 180 % (250%) 
 Juniorská prípravka 100 % (100%) 
 Roztlieskávačky 100 % (100%) 
 Oddelenie prieskumu 94 % (94%) 
 Oddelenie marketingu 100 % (100%) 

TOP MANAŽÉR