Vstup do hry
 Informácie o štadióne Hc Pupkači
 Meno štadióna Sudok Arena 
 Kapacita štadióna 10000 divákov 
 Tréningové priestory 190 % (230%) 
 Regeneračné priestory 190 % (225%) 
 Juniorská prípravka 100 % (100%) 
 Roztlieskávačky 0 % (79%) 
 Oddelenie prieskumu 72 % (72%) 
 Oddelenie marketingu 84 % (84%) 

Úlohy Svet