Informácie o štadióne HK Mačkoni
 Meno štadióna Asi na vasi 
 Kapacita štadióna 12000 divákov 
 Tréningové priestory 240 % (240%) 
 Regeneračné priestory 230 % (230%) 
 Juniorská prípravka 100 % (100%) 
 Roztlieskávačky 100 % (100%) 
 Oddelenie prieskumu 100 % (100%) 
 Oddelenie marketingu 100 % (100%) 

Úlohy Svet