Vstup do hry
 Informácie o štadióne BWGB Hockey team
 Meno štadióna  
 Kapacita štadióna 3000 divákov 
 Tréningové priestory 25 % (25%) 
 Regeneračné priestory 25 % (25%) 
 Juniorská prípravka 25 % (25%) 
 Roztlieskávačky 25 % (25%) 
 Oddelenie prieskumu 25 % (25%) 
 Oddelenie marketingu 25 % (25%) 

TOP MANAŽÉR