Informácie o štadióne Ice Tamils Staffeln
 Meno štadióna The Marconi Dom 
 Kapacita štadióna 10150 divákov 
 Tréningové priestory 140 % (140%) 
 Regeneračné priestory 113 % (113%) 
 Juniorská prípravka 100 % (100%) 
 Roztlieskávačky 90 % (90%) 
 Oddelenie prieskumu 99 % (99%) 
 Oddelenie marketingu 100 % (100%) 

Úlohy Svet