Prijavite se u igru

Istorija
21.04.2022 - 2. mesto na takmičenju Plejof, III.4 liga Slovačka (94.sezona)
05.04.2022 - 8.mesto u regularnoj sezoni III.4 liga Slovačka (94. sezona)
10.02.2022 - 1. mesto na takmičenju Plejof, IV.7 liga Slovačka (93.sezona)
25.01.2022 - 1.mesto u regularnoj sezoni IV.7 liga Slovačka (93. sezona)
02.12.2021 - 2. mesto na takmičenju Plejof, V.13 liga Slovačka (92.sezona)
16.11.2021 - 1.mesto u regularnoj sezoni V.13 liga Slovačka (92. sezona)
23.09.2021 - 6. mesto na takmičenju Plejof, V.13 liga Slovačka (91.sezona)
07.09.2021 - 1.mesto u regularnoj sezoni V.13 liga Slovačka (91. sezona)
15.07.2021 - 6. mesto na takmičenju Plejof, V.13 liga Slovačka (90.sezona)
29.06.2021 - 1.mesto u regularnoj sezoni V.13 liga Slovačka (90. sezona)
06.05.2021 - 1. mesto na takmičenju Plejof, VI.25 liga Slovačka (89.sezona)
20.04.2021 - 1.mesto u regularnoj sezoni VI.25 liga Slovačka (89. sezona)
09.02.2021 - 11.mesto u regularnoj sezoni VI.25 liga Slovačka (88. sezona)

Zadaci Svet