Menadžer dekol
 Tim  HK proxim HS 
 Nacionalnost Slovačka 
 Dostignuća 14 
 Registrovan od 22:53, 11.10.2012 

Zadaci Svet