Prijavite se u igru
 Informacije o stadionu Maarukan Marsut
 Ime stadiona Tiikeriareena 
 Kapacitet stadiona 11000 sedišta 
 Područje treninga 169 % (169%) 
 Područje regeneracije 169 % (169%) 
 Juniorska škola 100 % (100%) 
 Navijačice 100 % (100%) 
 Istraživački odsek 100 % (100%) 
 Marketinški odsek 100 % (100%) 

Zadaci Svet