Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Mark Shugaev  19 204 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Bezgachev  19 210 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Kononets  19 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Shabashev  19 214 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rinat Zatonskiy  19 239 0 0 0 0 0 0 0 0
 Emeljan Elokhin  19 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Kolesov  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilya Rasstrigin  19 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Kukharev  19 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kapiton Talalikhin  19 230 0 0 0 0 0 0 0 0
 Timur Polovtsev  19 202 0 0 0 0 0 0 0 0
 Leonid Golubkin  19 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mark Filippov  19 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Rodichev  19 224 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Kolchin  19 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Ilyushenkov  19 233 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilnaz Gorchakov  19 225 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Fedyushhyna  19 213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Rozhnetsov  19 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Efim Kuzmich  19 198 0 0 0 0 0 0 0 0
 Timofey Khlyustov  19 215 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Yaremich  19 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Bogodukhov  19 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Efrem Dedukhov  19 223 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Poyarkov  19 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ostap Garusov  19 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Bezguzikov  19 202 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikita Zagibalov  19 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Kozekeev  19 230 0 0 0 0 0 0 0 0

BEST MANAGER