Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Petr Skrynnikov  20 223 1 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Karabeynikov  18 143 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Kartmazov  20 250 3 6 1 2 3 0 0 0
 Alexander Edemskiy  20 243 3 5 0 2 -1 0 0 0
 Anton Bragin  20 214 1 0 0 0 0 0 0 0
 Valeriy Raspopov  20 243 3 15 2 0 -1 0 0 0
 Konstantin Strelavin  20 256 3 8 0 1 -1 0 0 0
 Sergey Saltychev  20 259 2 0 0 0 0 54 4 92.6
 Anatoliy Chupyrkin  20 239 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Bezzubtsev  18 147 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Petritskiy (Zraneny 2)  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Borislav Manankov  20 215 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Shumilin  20 224 1 2 0 1 0 0 0 0
 Bogdan Dashin  20 231 3 2 0 0 -1 0 0 0
 Evdokim Filipov  18 146 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Tishenin  20 237 3 5 0 1 3 0 0 0
 Valeriy Ivanenkov  20 242 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Burnashev  20 243 3 20 4 0 3 0 0 0
 Fedor Sazonov  20 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Kashitsyn  20 231 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Glazov (Zraneny 5)  20 256 1 0 0 0 0 25 3 88
 Arkadiy Godun  20 258 3 5 0 3 4 0 0 0
 Vyacheslav Lopukhin  20 245 3 11 1 1 3 0 0 0
 Filipp Bautin  20 210 0 0 0 0 0 0 0 0
 Potap Leskin  20 230 2 6 2 0 3 0 0 0
 Grigoriy Kosmachev  20 242 2 2 0 1 1 0 0 0
 Timofey Safronov  20 233 3 5 2 1 4 0 0 0
 Valentin Anisimtsev  20 261 3 3 0 2 4 0 0 0
 Vladislav Kanskiy  18 151 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stanislav Sivovolov  20 236 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Zhadanov  20 243 3 9 0 1 3 0 0 0
 Emeljan Petryagin  20 233 3 8 0 0 -1 0 0 0
 Rustam Donskoy  18 142 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Nesterov  20 228 1 0 0 0 0 0 0 0
 Prohor Olevsky  20 228 3 8 0 1 4 0 0 0

TOP LEAGUES