Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Ivan Neapolitanov  19 217 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Fayvish  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Rusayev (Zraneny 1)  19 181 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilya Baburin  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Shabalin  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Romanushkin  19 177 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Kozelupov  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Egor Krutogolovyy  19 208 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artur Gitin  19 210 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Borisyak  19 198 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitaliy Rumianov  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Starostin  19 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 Leonid Zubok  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Shishov (Zraneny 2)  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Balamatov  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Romanikhin  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikita Timoshin  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Potanin  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Satin  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Konev  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilnaz Alyabyshev  19 205 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Kostitsyn  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Vankov  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Vygodskiy (Zraneny 6)  19 177 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Tkalich  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Ostroborodov  19 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Lavrichenko  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0

TOP LEAGUES