Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Stepan Blohin  20 296 9 34 8 3 4 0 0 0
 Grigoriy Erkin  20 248 3 3 1 0 2 0 0 0
 Stanislav Zerov  20 256 7 2 0 1 5 0 0 0
 Anton Boryagin  20 242 3 6 0 0 0 0 0 0
 Valentin Krivachev  20 262 4 1 1 0 0 0 0 0
 Gavriil Ivkov  20 290 9 17 0 3 6 0 0 0
 Ivan Bastanov  20 237 0 0 0 0 0 0 0 0
 Daniil Afonyushkin  20 249 3 2 0 0 -1 0 0 0
 Viktor Cheremin  20 249 8 5 0 3 4 0 0 0
 Alexey Testoedov  20 235 2 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Karpunenko  20 279 8 25 1 9 4 0 0 0
 Viktor Gostishchin  20 243 5 2 0 0 0 0 0 0
 Artem Gushchin  20 244 9 6 0 1 5 0 0 0
 Rinat Zatonskiy  18 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yuriy Gorovikov  20 271 7 4 1 0 3 0 0 0
 Igor Osherson  20 276 5 0 0 0 0 79 6 92.4
 Roman Zotov  20 234 1 1 0 0 0 0 0 0
 Artemiy Lunin  20 260 9 18 2 1 4 0 0 0
 Gennadiy Tomarev  20 231 1 0 0 0 0 0 0 0
 Vitaliy Tsyplyatyev  20 281 8 18 1 6 4 0 0 0
 Gordey Smekalkin  20 268 9 16 2 6 6 0 0 0
 Artem Evdokhin  20 262 8 14 1 5 5 0 0 0
 Nikolay Chebotarev  20 282 9 35 6 1 5 0 0 0
 Alexander Tanasiychuk  20 253 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Zamotaev  20 229 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Zolkin  20 278 3 0 0 0 0 56 3 94.6
 Makar Bakharev  20 273 6 0 0 0 0 93 7 92.5
 Petr Vanekhin  20 285 8 29 6 2 7 0 0 0
 Semen Kalashnik  20 251 8 8 1 1 2 0 0 0
 Dmitriy Makovchuk  20 257 3 4 0 0 0 0 0 0
 Lev Kuyakov  20 252 3 4 0 0 0 0 0 0
 Valentin Ostrozubov  20 255 9 11 0 1 5 0 0 0
 Oleg Kim  20 256 9 2 0 2 -1 0 0 0
 Ildar Semchenko  20 285 9 30 4 3 5 0 0 0
 Evgeniy Gorokhovskiy  20 261 9 10 1 0 0 0 0 0

TOP LEAGUES