Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Sergey Azov  17 122 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Saltsov  19 243 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valeriy Brattsev  17 116 0 0 0 0 0 0 0 0
 Renat Afonyshev  19 234 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anatoliy Kalinovich  19 230 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Saltsov  19 238 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ostap Navrozov  19 235 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artemiy Pekarev  19 210 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Khoroshko  19 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grigoriy Evdokimov  19 213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Krechetnikov  17 116 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Polevoy (Zraneny 2)  17 119 0 0 0 0 0 0 0 0
 Efrem Popov  19 224 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Lupov  17 116 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Burnashov  19 236 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yuriy Bezzubtsev  19 237 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Shkurko  19 248 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Gusev  17 130 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gleb Gerasimenko  19 205 0 0 0 0 0 0 0 0
 Eduard Glukhikh  17 133 0 0 0 0 0 0 0 0
 Zinoviy Pashkeev  19 217 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innokentiy Myshkovskiy  19 217 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Savelyev  19 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Gromov  19 217 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Gordus  19 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Vlasyuk (Zraneny 2)  19 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Kulaev  17 123 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Krasnopolov  19 225 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Mogila  19 232 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Liapin  17 114 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Nikolaenko  17 111 0 0 0 0 0 0 0 0
 Andrey Fedyshin  17 111 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilnaz Tushin  19 230 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Videneev  19 217 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Panasovich  19 229 0 0 0 0 0 0 0 0

TOP LEAGUES