Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Alexander Urazaev  20 235 2 6 0 0 0 0 0 0
 Boris Fayvish  18 130 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Vershigora  18 124 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Polievktov  20 236 2 10 3 0 2 0 0 0
 Ilya Baburin  18 126 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Makarov  20 213 2 7 0 2 2 0 0 0
 Makar Mironov  20 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fadey Kovezin  20 214 0 0 0 0 0 0 0 0
 Semen Shut  20 232 2 4 0 0 1 0 0 0
 Valentin Khizhnyakov  20 239 2 2 0 1 0 0 0 0
 Nikolay Lazarenkov  20 212 2 4 0 1 1 0 0 0
 Artem Nuraliev  20 242 2 6 0 1 1 0 0 0
 Mikhail Alliluev  20 233 2 4 0 0 1 0 0 0
 Petr Perov  20 234 2 3 0 0 2 0 0 0
 Igor Shishov  18 124 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Balamatov  18 138 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Glushchenko  20 215 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Buzunov  20 240 2 1 0 0 0 0 0 0
 Filipp Kosulnikov  20 207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pavel Ulyashkov  20 212 2 0 0 0 2 0 0 0
 Ivan Petin  20 229 2 2 1 0 0 0 0 0
 Yan Zotikov  20 227 2 3 0 0 2 0 0 0
 Valentin Salikhov  20 207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vadim Puzyrev  20 207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Tolstopyatov  20 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Khimichev  20 213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Loginovskiy  20 231 2 8 1 0 1 0 0 0
 Anatoliy Pozdeev  18 129 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Kirdeev  20 229 0 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Obezyaninov  20 233 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yaroslav Savin  20 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grigoriy Yashukov  20 246 2 12 0 1 0 0 0 0
 Filipp Plyushkin  20 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Kaplyarchuk  20 246 2 0 0 0 0 49 2 95.9
 Oleg Dunayevski  20 218 0 0 0 0 0 0 0 0

BEST MANAGER