Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Mikhail Linkov  19 235 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Maklak  19 217 0 0 0 0 0 0 0 0
 Egor Slutskiy  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Kheraskov  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ildar Semchenko  17 130 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vadim Tabanov  19 213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Letovaltsev  19 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Iosif Karpich  19 201 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Danchin  19 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Skuryatin  19 217 0 0 0 0 0 0 0 0
 Prohor Mokashov  19 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Bobrovich  19 236 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Zagudaev  19 215 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Karpunenko  17 118 0 0 0 0 0 0 0 0
 Leontiy Poltavskiy  19 246 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Makovskiy (Zraneny 7)  19 255 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Vasiltsev  19 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maksim Lapochkin  19 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Blohin  17 132 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladislav Panfilovich  19 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Dovgalevskiy  19 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Leonid Silev  19 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Arsen Aksenenko  19 235 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yuriy Tupikov  19 231 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Voropaev  19 212 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Ulanov  19 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kirill Yaminov  19 243 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitaliy Tsyplyatyev  17 122 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Shestov  19 206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Sinchukov  19 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Tolpegin  19 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gavriil Ivkov  17 134 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Komarovskiy  19 223 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Filologov  19 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Vladimirtsev  19 204 0 0 0 0 0 0 0 0

TOP LEAGUES