Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Petr Kretov  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Nekhaev  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Samusenko  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Karabeynikov  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Obraztsov  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Zakaznikov  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Leshchinskiy  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sevastjan Basangin  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Batkin  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Durnev  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Bezzubtsev  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Gogol  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Protasyev (Zraneny 2)  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitaliy Samygin  19 178 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evdokim Filipov  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Marashov  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Gavshin  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Boltnev  19 212 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valeriy Telenchenko  19 190 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nazar Kirillovykh  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Emeljan Dolgorouki  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kapiton Khoroshikhin  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Volzhanin  19 191 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Smirnov  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Apollonov  19 177 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladislav Kanskiy  19 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Rakhimyanov  19 178 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Anaksagorov  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Simakin  19 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rustam Donskoy  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Okladnikov  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Lebedev  19 173 0 0 0 0 0 0 0 0

Assignments World