Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Ivan Neapolitanov  20 256 4 9 1 0 0 0 0 0
 Boris Fayvish  20 224 3 2 1 0 0 0 0 0
 Sergey Rusayev  20 221 5 4 0 0 -1 0 0 0
 Ilya Baburin  20 223 1 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Shabalin  20 234 5 17 4 1 4 0 0 0
 Nikolay Romanushkin  20 207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Kozelupov  20 222 5 5 1 0 0 0 0 0
 Egor Krutogolovyy  20 253 5 11 0 4 2 0 0 0
 Artur Gitin  20 258 5 7 0 6 4 0 0 0
 Valentin Borisyak  20 244 5 9 0 1 3 0 0 0
 Vitaliy Rumianov (Zraneny 2)  20 234 5 7 0 1 0 0 0 0
 Gennadiy Starostin  20 239 0 0 0 0 0 0 0 0
 Leonid Zubok  20 234 5 11 0 2 2 0 0 0
 Igor Shishov  20 225 4 10 0 0 3 0 0 0
 Denis Balamatov  20 239 5 20 5 0 3 0 0 0
 Sergey Romanikhin  20 256 5 19 4 2 2 0 0 0
 Nikita Timoshin  20 227 1 2 0 0 2 0 0 0
 Viktor Potanin  20 227 4 13 1 5 2 0 0 0
 Alexey Seryy  20 238 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Satin  20 228 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Konev  20 225 2 1 0 0 -1 0 0 0
 Ilnaz Alyabyshev  20 238 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Kostitsyn  20 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Vankov  20 225 3 4 0 0 -2 0 0 0
 Denis Vygodskiy (Zraneny 1)  20 209 1 1 0 0 0 0 0 0
 Anton Tkalich  20 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Kachmasov  20 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Vershigora  20 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Shirmanov  20 226 0 0 0 0 0 0 0 0
 Andrey Vologzhaninov  20 243 1 0 0 0 0 8 0 100
 Artem Ostroborodov  20 270 5 0 0 0 0 120 7 94.2
 Fedor Nemushkin  18 161 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ildar Evseev  18 155 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Kulemkin  18 142 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Lavrichenko  20 223 2 5 0 0 1 0 0 0

Assignments World