Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Petr Skrynnikov  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Filonenko  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Kartmazov  19 207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Edemskiy  19 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Bragin  19 178 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valeriy Raspopov  19 198 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Strelavin  19 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Sotskov  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Saltychev (Zraneny 2)  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anatoliy Chupyrkin  19 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Petritskiy  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Borislav Manankov  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Shumilin  19 188 0 0 0 0 0 0 0 0
 Bogdan Dashin  19 189 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Tishenin  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vasiliy Olupkin  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Burnashev  19 202 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Sazonov  19 181 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Kashitsyn  19 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Glazov  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Arkadiy Godun  19 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Lopukhin  19 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Bautin  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Potap Leskin  19 191 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grigoriy Kosmachev  19 198 0 0 0 0 0 0 0 0
 Timofey Safronov  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Anisimtsev  19 212 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stanislav Sivovolov  19 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Zhadanov  19 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Emeljan Petryagin  19 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Nesterov  19 188 0 0 0 0 0 0 0 0
 Prohor Olevsky (Zraneny 1)  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0

Assignments World