Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Alexander Saltsov  18 144 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Kretov  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Nekhaev  20 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ostap Navrozov  18 138 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Samusenko  20 231 1 1 0 3 2 0 0 0
 Filipp Karabeynikov  20 239 1 0 0 0 0 27 4 85.2
 Konstantin Obraztsov  20 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Zakaznikov  20 235 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Leshchinskiy  20 225 0 0 0 0 0 0 0 0
 Zakhar Dariy  20 214 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sevastjan Basangin  20 224 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Batkin  20 220 1 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Durnev  20 228 1 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Bezzubtsev  20 223 1 2 0 0 2 0 0 0
 Oleg Gogol  20 243 1 6 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Protasyev  20 215 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitaliy Samygin  20 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evdokim Filipov  20 225 1 4 2 1 2 0 0 0
 Georgiy Marashov  20 222 1 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Gavshin  20 213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Boltnev  20 261 1 2 0 0 0 0 0 0
 Valeriy Telenchenko  20 236 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nazar Kirillovykh  20 259 1 5 2 0 0 0 0 0
 Emeljan Dolgorouki  20 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kapiton Khoroshikhin  20 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Volzhanin  20 233 1 2 0 0 0 0 0 0
 Oleg Smirnov  20 222 1 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Apollonov  20 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladislav Kanskiy  20 246 1 4 0 2 0 0 0 0
 Ivan Rakhimyanov  20 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Anaksagorov  20 205 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Simakin  20 240 1 3 0 0 2 0 0 0
 Rustam Donskoy  20 235 1 2 1 0 2 0 0 0
 Petr Okladnikov  20 223 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Lebedev  20 218 1 2 0 0 0 0 0 0

TOP LEAGUES