Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Stepan Blohin  20 254 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grigoriy Erkin  20 215 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stanislav Zerov  20 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Boryagin  20 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Krivachev  20 230 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gavriil Ivkov  20 251 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Bastanov  20 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Daniil Afonyushkin  20 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Cheremin  20 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Testoedov  20 202 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Karpunenko  20 239 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Gostishchin  20 213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Gushchin  20 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rinat Zatonskiy  18 141 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yuriy Gorovikov  20 234 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Osherson  20 238 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Zotov  20 202 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artemiy Lunin  20 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Tomarev  20 204 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitaliy Tsyplyatyev  20 241 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gordey Smekalkin  20 231 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Evdokhin  20 229 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Chebotarev  20 243 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Tanasiychuk  20 223 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Zamotaev  20 202 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Zolkin  20 240 0 0 0 0 0 0 0 0
 Makar Bakharev  20 236 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Vanekhin (Zraneny 3)  20 247 0 0 0 0 0 0 0 0
 Semen Kalashnik  20 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Makovchuk  20 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Lev Kuyakov  20 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Ostrozubov  20 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Kim  20 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ildar Semchenko  20 246 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Gorokhovskiy  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0

Assignments World