Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Bronislav Azizov  20 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Sadonin  20 198 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Shlyakov  20 210 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Garshin  20 206 1 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Moseev  20 218 2 3 0 0 1 0 0 0
 Nikita Voshkin  20 217 2 8 0 0 0 0 0 0
 Evdokim Zinyakov  20 229 2 3 0 2 3 0 0 0
 Vladimir Eremkin  20 235 2 2 0 0 -2 0 0 0
 Sidor Markosov  20 224 0 0 0 0 0 0 0 0
 Marat Dityatin  20 225 2 10 1 0 1 0 0 0
 Petr Gorbachenko  20 226 2 3 0 0 -1 0 0 0
 Vyacheslav Rumyantsev  20 210 2 1 1 0 1 0 0 0
 Pavel Trifin  20 227 2 7 1 1 -1 0 0 0
 Dmitriy Gagin  20 222 1 2 1 1 1 0 0 0
 Vsevolod Likhonin  20 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Shcherbatov  20 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Voytekhov  20 239 1 0 0 0 0 15 2 86.7
 Sevastjan Simbirskiy (Zraneny 2)  20 237 2 10 2 0 1 0 0 0
 Vladimir Dovgiy  20 217 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Markovnikov  20 233 1 1 0 0 2 0 0 0
 Artem Guryanov  20 236 2 2 0 0 3 0 0 0
 Alexander Petrashevskiy  20 213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Kovalchuk  20 239 1 0 0 0 0 15 3 80
 Dmitriy Pelymtsov  20 235 2 5 0 0 -2 0 0 0
 Vyacheslav Tarashkin  20 216 2 7 4 1 3 0 0 0
 Leonid Veretin  20 215 2 1 0 0 0 0 0 0
 Rustam Nedokukin  20 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Trezvinskiy  20 240 2 13 0 3 3 0 0 0
 Roman Filileev  20 255 2 3 0 0 3 0 0 0
 Fedor Nemushkin  20 247 2 4 0 2 3 0 0 0
 Kirill Yaminov  18 139 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Alfeev  20 224 1 0 0 0 0 0 0 0
 Ildar Evseev  20 230 2 2 0 1 2 0 0 0
 Konstantin Kulemkin  20 229 2 0 0 2 -1 0 0 0

TOP LEAGUES