Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Ivan Neapolitanov  20 240 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Fayvish (Zraneny 1)  20 206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Rusayev  20 201 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilya Baburin  20 206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Shabalin  20 214 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Romanushkin  20 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Kozelupov  20 204 0 0 0 0 0 0 0 0
 Egor Krutogolovyy  20 233 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artur Gitin  20 235 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Borisyak  20 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitaliy Rumianov  20 213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Starostin  20 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Leonid Zubok  20 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Shishov  20 207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Balamatov  20 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Romanikhin  20 235 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikita Timoshin  20 210 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Potanin (Zraneny 5)  20 208 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Seryy  20 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Satin  20 212 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Konev  20 206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilnaz Alyabyshev  20 225 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Kostitsyn  20 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Vankov  20 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Vygodskiy  20 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Tkalich  20 202 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Kachmasov  20 206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Vershigora  20 202 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Shirmanov  20 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Andrey Vologzhaninov  20 224 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Ostroborodov  20 248 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Lavrichenko  20 203 0 0 0 0 0 0 0 0

TOP LEAGUES