Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Alexander Urazaev  20 256 9 18 1 0 4 0 0 0
 Boris Fayvish  18 155 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Vershigora  18 152 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Polievktov  20 260 8 31 7 3 3 0 0 0
 Ilya Baburin  18 155 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Makarov  20 235 8 16 2 2 2 0 0 0
 Makar Mironov  20 243 4 1 0 0 1 0 0 0
 Fadey Kovezin  20 237 4 2 0 1 0 0 0 0
 Semen Shut  20 259 9 18 2 2 4 0 0 0
 Valentin Khizhnyakov  20 266 9 18 0 4 6 0 0 0
 Nikolay Lazarenkov  20 235 9 21 2 3 5 0 0 0
 Artem Nuraliev  20 270 9 21 0 6 4 0 0 0
 Mikhail Alliluev  20 264 9 13 1 1 0 0 0 0
 Petr Perov  20 259 8 22 4 0 5 0 0 0
 Igor Shishov  18 152 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Balamatov  18 168 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Glushchenko  20 238 3 3 0 0 0 0 0 0
 Artem Buzunov  20 268 9 13 0 0 -2 0 0 0
 Filipp Kosulnikov  20 229 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pavel Ulyashkov  20 230 8 7 0 1 2 0 0 0
 Ivan Petin  20 253 8 13 2 1 1 0 0 0
 Yan Zotikov  20 251 9 14 0 3 6 0 0 0
 Valentin Salikhov  20 225 2 0 0 0 0 0 0 0
 Vadim Puzyrev  20 232 1 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Tolstopyatov  20 223 1 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Khimichev  20 231 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Loginovskiy  20 254 9 20 2 0 2 0 0 0
 Anatoliy Pozdeev  18 156 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Kirdeev  20 253 0 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Obezyaninov  20 255 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yaroslav Savin  20 237 1 0 0 0 0 0 0 0
 Grigoriy Yashukov  20 275 9 39 1 8 2 0 0 0
 Filipp Plyushkin  20 245 4 3 1 0 -3 0 0 0
 Alexander Kaplyarchuk  20 268 9 0 0 0 0 204 17 91.7
 Oleg Dunayevski  20 236 0 0 0 0 0 0 0 0

Assignments World