Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Stepan Blohin  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grigoriy Erkin  19 181 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stanislav Zerov  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gavriil Ivkov (Zraneny 2)  19 207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Daniil Afonyushkin  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Karpunenko (Zraneny 4)  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Gostishchin  19 178 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Gushchin  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yuriy Gorovikov  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Osherson  19 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Afanasiy Nadragin  17 72 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artemiy Lunin  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitaliy Tsyplyatyev  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gordey Smekalkin  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Evdokhin  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Chebotarev  19 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Tanasiychuk  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Keldishev  17 85 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Zolkin  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Makar Bakharev  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Vanekhin  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Semen Kalashnik  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Ostrozubov  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Kim  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ildar Semchenko  19 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Gorokhovskiy  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0

Assignments World