Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Mikhail Linkov  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Maklak  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Egor Slutskiy  19 157 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Kheraskov (Zraneny 2)  19 160 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vadim Tabanov  19 168 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Letovaltsev  19 169 0 0 0 0 0 0 0 0
 Iosif Karpich (Zraneny 1)  19 167 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Danchin  19 181 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Skuryatin  19 172 0 0 0 0 0 0 0 0
 Prohor Mokashov  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Bobrovich  19 190 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Zagudaev  19 172 0 0 0 0 0 0 0 0
 Leontiy Poltavskiy  19 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Makovskiy  19 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Vasiltsev  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maksim Lapochkin  19 176 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Dovgalevskiy  19 167 0 0 0 0 0 0 0 0
 Leonid Silev  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Arsen Aksenenko (Zraneny 1)  19 189 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yuriy Tupikov (Zraneny 1)  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Voropaev  19 168 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Ulanov  19 177 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kirill Yaminov  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Sinchukov  19 175 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Tolpegin  19 171 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Komarovskiy  19 177 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Vladimirtsev  19 168 0 0 0 0 0 0 0 0

BEST MANAGER