Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Ruslan Argentovskiy  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Nikolaenko  19 170 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Toropov  19 181 0 0 0 0 0 0 0 0
 Elisey Pereymov  19 189 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Azov  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Pskovitinov  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Lupov  19 191 0 0 0 0 0 0 0 0
 Damir Baranulkin  19 178 0 0 0 0 0 0 0 0
 Andrey Fedyshin  19 176 0 0 0 0 0 0 0 0
 Eduard Glukhikh  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Kulaev  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Baklin  19 205 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pavel Katanskiy  19 178 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Tukhtamyshev  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilya Belykh  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Bukolov  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Pakhmutov  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Bocharkov  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Polevoy  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Ostolopov  19 205 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Shalimov  19 168 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rustam Klimushev  19 198 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikita Karpov  19 198 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Gusev  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Ryabinin  19 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Puzik  19 201 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Chernyatin  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Aleshonkov  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Fazilov  19 181 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Kudreyavtsev  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kirill Sashenkov (Zraneny 6)  19 189 0 0 0 0 0 0 0 0

Assignments World