Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Oleg Garshin  19 176 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Moseev  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Bronislav Azizov  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikita Voshkin  19 178 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evdokim Zinyakov  19 189 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Eremkin  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sidor Markosov  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Marat Dityatin  19 191 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Gorbachenko  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Rumyantsev  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pavel Trifin  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Gagin  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vsevolod Likhonin  19 173 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Sadonin  19 165 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Shcherbatov  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Voytekhov  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sevastjan Simbirskiy  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Dovgiy  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Markovnikov  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Guryanov  19 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Petrashevskiy  19 177 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Kovalchuk  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Pelymtsov  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Tarashkin  19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
 Leonid Veretin  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rustam Nedokukin  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Trezvinskiy  19 204 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Filileev  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Nemushkin  19 201 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Alfeev  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ildar Evseev  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Kulemkin  19 188 0 0 0 0 0 0 0 0

BEST MANAGER