Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Denis Ermak  20 232 4 1 0 0 0 0 0 0
 Anton Simbirskiy  20 226 1 0 0 0 0 0 0 0
 Mark Shugaev  20 237 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anatoliy Golovushkin (Zraneny 2)  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Bezgachev  20 247 5 4 0 2 0 0 0 0
 Sergey Kononets  20 264 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Shabashev  20 247 5 2 0 0 0 0 0 0
 Rinat Zatonskiy  20 279 5 0 0 0 0 124 6 95.2
 Emeljan Elokhin  20 266 7 25 1 8 7 0 0 0
 Ivan Kolesov  20 223 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilya Rasstrigin  20 256 7 7 1 2 1 0 0 0
 Dmitriy Kukharev  20 265 7 16 1 2 2 0 0 0
 Kapiton Talalikhin  20 264 3 2 1 0 0 0 0 0
 Timur Polovtsev  20 238 1 0 0 0 0 0 0 0
 Leonid Golubkin (Zraneny 5)  20 253 6 9 0 2 0 0 0 0
 Mark Filippov  20 265 5 2 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Rodichev  20 266 7 15 0 3 7 0 0 0
 Oleg Kolchin  20 260 7 10 0 2 6 0 0 0
 Boris Ilyushenkov  20 276 3 0 0 0 0 55 4 92.7
 Ilnaz Gorchakov  20 262 7 4 0 2 3 0 0 0
 Anton Fedyushhyna  20 249 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Rozhnetsov  20 263 7 27 3 1 2 0 0 0
 Efim Kuzmich  20 233 4 0 0 0 0 0 0 0
 Timofey Khlyustov  20 249 3 10 1 0 2 0 0 0
 Fedor Yaremich  20 259 7 25 5 1 7 0 0 0
 Artem Bogodukhov  20 258 5 5 1 0 -1 0 0 0
 Roman Reztsov  20 230 3 2 0 1 1 0 0 0
 Efrem Dedukhov  20 261 7 18 4 0 7 0 0 0
 Denis Keldishev  20 239 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Poyarkov (Zraneny 1)  20 255 6 19 6 1 0 0 0 0
 Ostap Garusov  20 258 6 13 1 1 3 0 0 0
 Oleg Bezguzikov  20 240 3 2 0 0 0 0 0 0
 Nikita Zagibalov  20 246 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Kozekeev  20 276 7 7 0 3 2 0 0 0
 Sergey Zernin  20 229 0 0 0 0 0 0 0 0

TOP LEAGUES