Basic infoPlayersStadium
 Information about players K. K. Destriers
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Yaroslav Povalyaev  Zraneny 22 299 11 28 2 3 -3 24 0 0 0  
 Efim Medko 26 425 10 0 0 0 0 0 283 30 89.4  
 Yaromyr Medvedev 18 112 4 6 0 0 -5 8 0 0 0  
 Volodyslav Makhno 32 465 12 27 5 8 1 4 0 0 0  
 Teon Zhyvotchenko 17 89 5 9 0 0 -16 18 0 0 0  
 Tymon Myrgorodskiy 19 145 3 1 0 0 -7 2 0 0 0  
 Oleksandr Nepomnyaschyiy 21 224 3 7 0 0 -4 6 0 0 0  
 Pavol Koza 22 245 6 12 0 0 -6 0 0 0 0  
 Morgan Nicolas 23 296 11 20 1 3 -1 16 0 0 0  
 Boryslav Ivantsov 22 282 7 3 0 0 -18 6 0 0 0  
 Roman Sydelnikov 30 483 9 14 0 3 -3 0 0 0 0  
 Semen Maydannyuk 19 143 3 2 0 0 -7 0 0 0 0  
 Modest Rybalchuk 26 420 12 41 6 2 -1 2 0 0 0  
 Lavrentiy Marchenko 24 367 6 3 0 0 -11 2 0 0 0  
 Pavlo Isaev  Zraneny 20 228 6 2 0 0 -18 2 0 0 0  
 Dmytro Kalugyn 20 232 8 10 0 0 -22 6 0 0 0  
 Ivan Klevtsov 24 396 8 12 0 1 -10 0 0 0 0  
 Oleh Chupin 27 373 12 18 0 0 2 18 0 0 0  
 Valeriy Gusarov 18 138 6 0 0 0 0 0 128 26 79.7  
 Vyacheslav Ryabikov 30 395 12 3 0 2 2 10 0 0 0  
 Stas Erkin 29 404 11 32 6 4 2 4 0 0 0  
 Denis Korobko 30 430 12 35 1 4 1 4 0 0 0  
 Volodymyr Ovcharov 28 445 12 27 1 0 -2 6 0 0 0  
 Semen Motuz 18 141 6 2 0 0 -18 4 0 0 0  

Assignments World