Virtuální služby :
Sponzorský balík je virtuální služba pro manažery, kteří chtějí mít co nejlepší pocit z hraní hry Hockey Arena. Zakoupením této služby manažer nezíská žádné neférové výhody ve hře, ale zpestří si hraní doplňkovými funkcemi, například logo týmu, nebo tiskové zprávy týmu. Kompletní popis sponzorského balíku se nachází zde.

Pravidla vrácení peněz :
Předplatné za virtuální služby může být pozastavené a vrácené v plné výši do 15 dní po zakoupení, když zákazník není spokojený s produktem, kterého se předplatné týká.

Zákazník je oprávněný požadovat vrácení peněz za virtuální služby, když zástupci provozovatele hry Hockey Arena, nebo osoby na to provozovatelem pověřené, zakáží tomuto zákazníkovi přístup na www.hockeyarena.net. K takovému zákazu může dojít, když zákazník poruší pravidla hry Hockey Arena. V tomto případě může zákazník vyžadovat vrácení peněz do výše odpovídajícího času, který zůstává do ukončení předplacené služby. Druhá možnost je převod zůstávajícího času předplacené služby do nového týmu zákazníka.

Jednoznačnou identifikací každého zákazníka pro účely vrácení peněz je e-mail, který zadal při registraci, nebo ho změnil později v nastavení hry.

Osobní informace :
Informace, které nám poskytnete prostřednictvím objednávkového formuláře, Slouží výhradně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytované třetím osobám ani jinak komerčně využívané.

Úlohy Svět