Pristupi igri
Osnovni infoIgračiStadion
 Informacije o igračima Сибирь
 Ime Godine IS Uta Puc Gol Asi +/- PIM U-G G-G P-G
 Dmitriy Stashinin 25 398  5 14 0 0 0 0 0 0 0  
 Osip Chupakhin 28 473  8 38 12 3 15 0 0 0 0  
 Leonid Karavaev 26 410  7 17 5 1 -2 0 0 0 0  
 Zdenko Lintner 30 491  7 11 2 20 13 6 0 0 0  
 Mikhail Tsetsero 32 548  6 8 0 0 -3 0 0 0 0  
 Nikolay Bykadorov  Zraneny 34 572  6 3 0 6 10 2 0 0 0  
 Mikhail Piskunov 32 561  8 47 14 5 15 0 0 0 0  
 Michal Križan 31 536  7 23 2 1 2 8 0 0 0  
 Ernest Lovec 29 489  5 30 8 0 4 2 0 0 0  
 Barnabáš Buk 29 480  6 1 0 0 4 2 0 0 0  
 Oleg Polyakov 26 425  6 22 5 0 1 4 0 0 0  
 Álvaro Sarmiento 28 440  5 1 0 1 2 0 0 0 0  
 Vincent Laubert 32 535  8 11 0 12 1 12 0 0 0  
 Artem Peskov 27 485  5 0 0 0 0 0 113 18 84.1  
 Marat Korotaev 27 443  6 19 1 2 -2 0 0 0 0  
 Hynek Jedlička 30 505  8 20 2 7 1 4 0 0 0  
 Artur Karachinskiy 28 433  7 5 0 3 1 4 0 0 0  
 Frédéric Brunet 30 525  6 0 0 0 0 0 72 8 88.9  
 Vladimir Amstislavskiy 27 411  7 1 0 0 7 0 0 0 0  
 Alexey Galiullin 28 443  7 8 1 7 3 4 0 0 0  
 Ivan Gostemilov 30 483  7 5 0 0 11 4 0 0 0  
 Anatoliy Balyasov  Zraneny 29 478  5 1 0 3 -3 0 0 0 0  
 Esko Satokangas 27 386  1 1 0 0 -2 0 0 0 0  
 Petr Pražák 28 390  3 1 0 0 2 4 0 0 0  

Zadaci Svijet