Informação BásicaJogadoresCalendário
JOGADORES - Seleção Nacional Rússia
 Nome Idade IH Jog Rem Gol Ass +/- R-G G-G P-G
 Anton Kozodaev  20 231 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Tassov  20 223 0 0 0 0 0 0 0 0
 Semen Bulanov  20 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fadey Baratev  20 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ilya Perventsev  20 228 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Chidenov  20 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valeriy Artyushkevich  20 237 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Dolgopolov  20 233 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Slobodyan  20 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Kapustin  20 216 0 0 0 0 0 0 0 0
 Andrey Malyagin  20 228 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rinat Lagodin  20 223 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pavel Kuropatkin  20 228 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Klyagin  20 232 0 0 0 0 0 0 0 0
 Osip Baranskiy  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rinat Chahine  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Laryushin  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Prokhorychev  20 218 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Onuchin  20 244 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Dvornikov  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maksim Likhosherstov  20 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 David Tanasyev  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikita Lobashov  20 233 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikita Perkhurov  20 238 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Ermilin  20 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Demidas  20 233 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maksim Rotmistrov  20 210 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Krivoshchap  20 237 0 0 0 0 0 0 0 0
 Artem Svistulnik  20 232 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Tsulygin  20 251 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarefas Mundo